Zahraniční obchod vykázal v červenci 14miliardový přebytek

Praha - Zahraniční obchod České republiky skončil v červenci přebytkem 14 miliard korun, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 10,8 miliardy korun více. Vývoz se meziročně zvýšil o 9,3 procenta a dovoz o čtyři procenta. Červencová obchodní bilance je nepřetržitě kladná od roku 2008, nejvyšší aktivum bylo podle informací Českého statistického úřadu zaznamenáno letos.

Vyšší tempo růstu vývozu než dovozu je patrné již druhý měsíc. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na eura a na dolary než obchod vyjádřený v českých korunách.

Přebytek zahraničního obchodu se v červenci zvýšil u strojů a dopravních prostředků, a to o 8,6 miliardy korun. V kategorii průmyslového spotřebního zboží se přebytek zvýšil o 1,8 miliardy korun a v případě polotovarů a materiálů o 1,3 miliardy korun.

Naopak u minerálních paliv se schodek obchodní bilance prohloubil o 1,8 miliardy korun a v případě surovin o 0,5 miliardy korun. U potravin a živých zvířat se pasivum zmenšilo stejně tak jako u chemických výrobků.