Startuje objednávání státních spořících dluhopisů

Praha – Počínaje dneškem až do konce května si lidé mohou objednat státní dluhopisy pro občany. Ministerstvo financí (MF) plánuje nabídnout dluhopisy až za dvacet miliard korun, cenné papíry vydá 12. června. Novinkou je rozšíření okruhu zájemců, kteří si mohou dluhopisy pořídit a zároveň MF i rozšířilo nabídku například o sedmiletý dluhopis úročený podle míry inflace. Dluhopisy bude možné pořídit na 397 vybraných bankovních pobočkách České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a nově J&T Banky. Nákup dluhopisů, jejich správa, výplata i reinvestice úrokového výnosu jsou zdarma.

MF rozšířilo okruh zájemců, kteří si mohou dluhopisy pořídit. Nově si budou moci tři typy dluhopisů koupit mimo jiné kraje, města, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce jako Česká televize nebo ČTK. Dosud si cenné papíry mohly koupit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti. Loni si investoři objednali spořící dluhopisy za víc než 20 miliard Kč.  

Vedle pětiletého kuponového a reinvestičního spořícího dluhopisu ministerstvo vydá 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. Tento typ je určen jen pro fyzické osoby a občanská sdružení fyzických osob.

Jedenapůlletý dluhopis bude mít tříprocentní výnos za celou dobu trvání, výnos obou pětiletých dluhopisů poroste, v prvním roce bude jednoprocentní, v posledním šestiprocentní. Průměrná roční výnosnost tak u 1,5letého diskontovaného dluhopisu bude 2,05 procenta, u pětiletého kuponového 3,22 procenta a u pětiletého reinvestičního dluhopisu 3,41 procenta, protože u něj se roční výnos bude reinvestovat do dalších let.   

Výnosy sedmiletého dluhopisu budou zveřejňovány vždy v květnu a listopadu jednotlivých roků. Ministerstvo ve své poslední prognóze odhaduje pro letošek inflaci 3,3 procenta a v roce 2013 pak 2,3 procenta.