Nejspolehlivější pošty: V USA, Česku, Salvadoru a Lucembursku

New York - Skupina amerických ekonomů otestovala výkonnost jednotlivých zemí světa a jejich pošt. Nejprve poslali falešné dopisy neexistujícím podnikům na vymyšlených adresách ve 159 zemích. Poté rok počkali, které z nich se vrátí zpátky odesilateli, kterým byl profesor Rafael LaPorta z Dartmouth College.

Zdroj: ISIFA/SME Autor: Vladimír Šimíček

Cílem dopisů byly země, které patří mezi členy Světové poštovní unie (UPU). Její pravidla vyžadují, aby se dopisy s nesprávně napsanou adresou vrátily odesilateli během jednoho měsíce. Do roka se LaPortaovi vrátilo 59 procent dopisů, ovšem během 90 dní se vrátily z pouze čtyř zemí - krom USA také České republiky, Salvadoru a Lucemburska.

Jenže v 16 státech dopisy zmizely neznámo kam - například v Rusku, Tádžikistánu, Kambodži a hned několika zemích v Africe. Z bohatých rozvinutých zemí se vrátilo téměř 85 procent dopisů, zatímco z chudších a méně rozvinutých států došla zpět méně než třetina odeslané pošty.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Ekonomové z toho usuzují, že vlády v rozvojových zemích trpí stejnou nevýkonností či špatnou výkonností jako soukromý sektor. A jakkoli výsledky nebyly nijak překvapivé, „je důležité si uvědomit, že ne všechna špatná vláda je způsobena jen politikou“, prohlásili autoři.