Plýtvání státními penězi by měl zabránit nový úřad

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje zřídit Úřad pro veřejné investování dohlížející na veřejné zakázky, ve kterých se v tuzemsku každý rok protočí stovky miliard korun. Od nové instituce si ministerstvo slibuje větší hospodárnost, transparentnost a zefektivnění státních nákupů. Náklady spojené se zřízením nového úřadu by měly dosáhnout bezmála třiceti milionů korun.

Úřad má převzít některé pravomoci nynějších institucí a doplnit je o ty chybějící. Zatímco Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má pravomoc kontrolovat zakázky po jejich zadání, Úřad pro veřejné investování by dělal kontrolu ještě před zahájením zadávacího řízení.

„V případě zachování stavu v nezměněné podobě hrozí podcenění investičního procesu, čímž by mohlo dojít ke zvýšení nehospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona.

„Vznik Úřadu pro veřejné investování s sebou přinese významnou úsporu a efektivnější alokaci proinvestovaných veřejných prostředků, a to vše za nízkých provozních nákladů specializovaného úřadu,“ uvádí dále důvodová zpráva.

Předsedu úřadu by měl jmenovat prezident

Roční náklady na provoz úřadu odhaduje MMR kolem 306 milionů korun. Po odečtení nákladů na oblast veřejných zakázek, o niž se stará právě MMR, to bude pro státní rozpočet znamenat vyšší výdaje asi o 29 milionů korun.

Nezávislost navrhovaného úřadu má mimo jiné zajistit jmenování a odvolávání jeho předsedy prezidentem republiky. Odvolání šéfa úřadu bude možné jen na základě stanovených důvodů, a to jen na návrh vlády.