Zulauf: Evropa jde dolů, svůj podíl nese i Čína

Praha - Evropě se nedaří a jde ke dnu. Svůj podíl na tom má i Čína, která se již sedm let potýká s problémy - poptávka ve světě po tamním zboží klesá a příliš se nedaří ani na domácím trhu. Kvůli propojení celého světa je proto nutné bedlivě sledovat čísla, která plynou z Číny, USA i Ruska - jejich dopad v EU na sebe totiž nenechá dlouho čekat. Na téma rozpad eurozóny či vliv Číny na světovou ekonomiku hovořil na European Investment Conference Felix W. Zulauf, specialista na finanční trhy.

Podle Zulaufa přináší třicet let špatné politiky Evropské unie už pár let zpátky své stejně špatné výsledky. Evropa ztrácí konkurenceschopnost a je postupně válcována asijskými státy. O mnoho vyšší ekonomický růst vykazují i státy Jižní Ameriky.

„Nechápu, že to vůbec tak dlouho mohlo fungovat,“ tvrdí Zulauf.


Navíc by se krize měla podle Zulaufa ještě prohloubit - k tomu by mělo dojít nejpozději do poloviny příštího roku. Strašákem je i Řecko, u kterého hrozí vystoupení z eurozóny. Kdyby k tomu došlo, bude tato země pravděpodobně čelit hyperinflaci a půjde to s ní od devíti k pěti.

Překladiště kontejnerů
Zdroj: ISIFA/Sipa Press
Autor: Tan Jin

Čína slábne, proč a co je důsledkem?

  • Slabá poptávka po výrobcích na domácím i zahraničním trhu.
  • Průmysl zpomaluje.
  • Slabší obchodování Čína - USA.
  • Čína už se netlačí do skupování amerického dluhu.

Zulauf na konferenci podotkl, že krize přichází ve víceméně pravidelných intervalech - a to po sedmi letech. Mezi lety 2015 a 2017 proto můžeme teoreticky očekávat další krizi.

Všechny státy by si podle Zulaufa měly uvědomit, že jsou součástí Evropy a pro její ekonomiku začít něco naplno dělat. Rozhodně to znamená nezvyšovat daně a odstranit zbytečné regulace a škrcení ekonomického růstu. Zároveň je nutné si uvědomit, že cokoli, co se udělá pro ekonomiku v krátkém období, se v krátkém období za současné situace moc kladně neprojeví, v období dlouhém to však pomůže.