Ocelové srdce republiky potřebuje bypass

V kardiovaskulární chirurgii je pojem bypass definován jako „přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku tepny za účelem obnovení průtoku krve do tkáně, která se nachází za zúžením.“ Tolik lékařská wikipedie. Ostravsko hledá cestu, jak přemostit vleklou krizi těžkého průmyslu, která může město trvale a těžce poznamenat. Industriální tep regionu zažívá totiž další infarkt v podobě hrozícího hromadného propouštění u největších zaměstnavatelů v kraji. Ministr průmyslu a obchodu založil v Ostravě dokonce krizový štáb, který má pomáhat krachujícím podnikům. Nejtíživější je situace v OKD, která plánuje zavřít jeden ze svých posledních funkčních dolů - Paskov. K prodeji je i poslední česká koksovna Svoboda. Ohroženy jsou i navazující hutní profese a podniky. Při naplnění černých scénářů by mohlo o práci přijít až třináct tisíc lidí. Na obavy horníků v regionu i snahy o jeho restrukturalizaci se podívejte v následující fotogalerii.