Pro Lipavského je prioritou českého předsednictví EU Ukrajina. Bartoš se zaměří na umělou inteligenci

Mezi zahraničněpolitické priority českého předsednictví v Radě Evropské unie patří Ukrajina, ukončení energetické závislosti na Rusku, budování obranných kapacit či obchodní dohody, uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Dalšími tématy jsou podpora svobodných médií nebo transatlantické vztahy. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se chce zaměřit na politiku soudržnosti, regionální rozvoj, cestovní ruch a elektronizaci veřejných zakázek. Dosáhnout chce i dohody mezi členskými zeměmi ohledně aktu o umělé inteligenci či u návrhu k jednotné evropské digitální identitě.

Video Studio ČT24
video

Ministr zahraničí Lipavský o českém předsednictví v EU

Zdroj: ČT24

V souvislosti s Ukrajinou Lipavský zmínil podporu územní celistvosti, humanitární pomoc a poválečnou obnovu nebo podporu statusu kandidáta vstupu do Evropské unie. Česko podle něj bude zemi napadené Ruskem nadále vojensky i materiálně pomáhat.

Klíčový pro předsednictví je podle ministra postoj EU vůči ruské agresi. „Během předsednictví budeme usilovat o důsledné vymáhání (protiruských) sankcí EU a jejich případné rozšíření. Stejně tak je potřeba pracovat na další izolaci Putinova Ruska na různých mezinárodních fórech,“ poznamenal.

V energetické oblasti jsou prioritami ukončení závislosti na energiích z Ruska a zároveň zajištění alternativních dodavatelů surovin, ale také práce na zelené diplomacii, využití obnovitelných zdrojů energie či ochrana klimatu.

Hybridní hrozby

Z hlediska obrany a bezpečnosti považuje Lipavského resort za prioritní témata implementaci společné obranné strategie, tedy takzvaného strategického kompasu, spolupráci mezi EU a Severoatlantickou aliancí (NATO) a hybridní hrozby a boj proti terorismu. „Budeme usilovat o to, aby Evropská unie přijala EU Hybrid Toolbox, což bude balíček opatření, které dovolí členským zemím EU společně reagovat na hybridní působení a hrozby,“ uvedl ministr.

Dohody o volném obchodu jsou podle Lipavského důležitou agendou vůči mimoevropským zemím, rozjednány jsou kontrakty s Austrálií, Novým Zélandem, Mexikem či některými jihoamerickými státy. Za zásadní má šéf české diplomacie také spolupráci s USA v Radě pro obchod a technologie.

Po stopách Havla

Do předsednických aktivit chce Lipavský vrátit odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, proto jsou mezi prioritami též akční plán EU pro demokracii a lidská práva, unijní lidskoprávní sankční režim či podpora občanské společnosti, demokratických institucí a svobodných médií.

Z hlediska geografického rozdělení priorit se ministerstvo zaměřuje na východní Evropu, a to na budoucnost Východního partnerství a jednotnou hodnotovou politiku EU vůči Rusku. Další oblastí je západní Balkán a podpora jeho začlenění do Evropské unie. Situace je v tomto ohledu složitá, podle Lipavského se nedaří vyřešit spory mezi Bulharskem a jedním z aspirantských států – Severní Makedonií.

Prioritami jsou také oblasti Indo-Pacifiku (z hlediska spolupráce například v kybernetické či vesmírné oblasti) a afrického Sahelu, co se týče bezpečnosti, regionální stability či rozvojové spolupráce.

Účast na části neformálního zasedání ministrů zahraničí v Praze na konci srpna přislíbil ukrajinský ministr Dmytro Kuleba, řekl Lipavský. Poslední srpnový den se uskuteční také Fórum pro Ukrajinu, které pořádá Nadace Forum 2000. „Je to český příspěvek k tomu, abychom podpořili maximálně evropské aspirace Ukrajiny,“ dodal ministr.

Video Studio ČT24
video

Tisková konference ministra Bartoše k prioritám českého předsednictví EU

Zdroj: ČT24

Digitalizace cestovního ruchu

Plány pro předsednictví představil na úterní tiskové konferenci také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Veškerou činnost podřizujeme základnímu úkolu předsednictví, totiž zajištění kontinuity fungování a směřování Evropské unie,“ uvedl. Podle něj není záměrem české vlády tlačit nějakou vlastní agendu, ale hledat kompromisy a konsensus.

V oblasti soudržnosti, která má směřovat ke snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony, se podle Bartoše povede debata o tom, kam budou směřovat evropské fondy, které tvoří zhruba třetinu unijního rozpočtu. V cestovním ruchu chce resort pokročit v prosazování odolnosti, udržitelnosti a digitalizace odvětví. Jedním z témat budou platformy krátkodobého ubytování. Veřejné zakázky čeká na evropské úrovni elektronizace a revize zveřejňovací povinnosti.

Technologie pro Ukrajinu

V digitální agendě chce ministr vedle vymezení podmínek pro využití umělé inteligence nebo pokroku v zavádění jednotné evropské digitální identity a peněženky akcentovat otázky kybernetické bezpečnosti nebo poskytnutí telekomunikačních a informačních technologií Ukrajině.

Priority ministerstva pro místní rozvoj podpoří během předsednictví dvě desítky mezinárodních jednání, konferencí a workshopů. Mimo jiné se uskuteční ministerská konference spolupořádaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na téma kybernetické bezpečnosti.