Zelení zahájili poslední fázi kampaně, tématy jsou klimatická krize nebo podíl žen v politice

Pro zahájení horké fáze předvolební kampaně si strana vybrala netradičně Brno. Zelení zdůraznili svoje programové priority, kterými jsou řešení klimatické krize a související nutnost zvýšit podíl žen v politice a veřejném působení.

Video Zahájení předvolební kampaně strany Zelených
video

Zahájení předvolební kampaně strany Zelených

Zdroj: ČT24

„Brno jsme si pro zahájení kampaně vybrali proto, že právě jižní Morava se už dnes potýká s dopady změn klimatu nejvýrazněji, ať už jde o extrémní výkyvy počasí, sucho nebo přehřívání měst v letních měsících. Největším úkolem současné doby je, abychom my všichni – politici, firmy, organizace i občané – dokázali spolupracovat a společnými silami snižovat emise CO2 coby hlavní příčiny změn klimatu, a zároveň zmírňovat jejich dopad,“ říká Magdalena Davis, která Zelené povede do voleb.

Řešení vidí v celkové změně chodu společnosti. „Potřebujeme proměnit naši dopravu, průmysl a energetiku a zároveň adaptovat naše města, krajinu i způsob hospodaření s vodou a zemědělskou půdou,“ myslí si Davis. „To vše se nestane, dokud ve veřejném prostoru nebude dost žen. Je totiž statisticky dokázáno, že pro ženy je životní prostředí důležitější prioritou než pro muže,“ vysvětluje zaměření strany.

Za příčinu klimatické krize strana dlouhodobě označuje radikální zvýšení množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, v atmosféře. Jako jeden z návrhů, jak posunout hospodářství k uhlíkové neutralitě, prosazují například zavedení uhlíkové daně, zároveň však i plošné rozdělení výnosů z této daně zpět mezi lidi. Na každého z občanů by tak v České republice připadlo zhruba šest tisíc korun ročně.

Místa ve školce nebo dostupnější bydlení

„Vedle řešení příčin i dopadů změn klimatu se hodláme v kampani zaměřit i na nedostatek míst v mateřských školách, čím dál dražší a nedostupnější bydlení nebo školství, které prohlubuje sociální nerovnosti namísto toho, aby je pomáhalo odstraňovat,“ vyjmenovává další program strany jihomoravský lídr kandidátky Matouš Vencálek.

„K tomu, abychom mohli skutečně řešit problémy, které trápí naši společnost, potřebujeme, aby v politice a veřejném životě byla reprezentovaná celá společnost, ne jen jedna její polovina. Jsem proto hrdý na to, že Zelené vede do voleb devět žen a pět mužů a na kandidátkách máme vyrovnané zastoupení. Zde v Jihomoravském kraji pak ženy dokonce převažují,“ pyšní se Vencálek.

Strana se chlubí výraznými političkami dlouhodobě. Uvádí například starostky brněnských městských částí Janu Drápalovou, Miladu Blatnou či Ivanu Fajnorovou, které ve svých funkcích podporují ekologická opatření, jako jsou například zelené střechy nebo zateplování bytových domů.