Díky amnestii se shromáždilo 3678 nelegálně držených zbraní včetně tanku nebo děla

Při zbraňové amnestii, která trvala letos od konce ledna do 31. července, lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat 3678 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva. Na webu to oznámilo policejní prezidium. Všichni mohli bez vysvětlování a bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně, mohli také požádat o zaregistrování nelegálně držené zbraně a legálně si ji ponechat. Zbraňová amnestie byla v České republice před letošním rokem vyhlášena čtyřikrát.

Zbraňová amnestie
Zdroj: ČT, Policie ČR

Podle policejního prezidia lidé nejčastěji odevzdávali krátké střelné zbraně, jako jsou pistole a revolvery. Některý materiál nemohli bezpečně přinést osobně, policejní pyrotechnici proto ve 141 případech vyjeli, aby se postarali o odborné zajištění munice na místě.

Z celkového počtu 3678 odevzdaných zbraní jich bylo nejvíce, a to 550, ve Středočeském kraji. Na policejním webu to uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Následovala Praha se 464 a Jihomoravský kraj s 367 odevzdanými zbraněmi. Nejméně jich odevzdali v Karlovarském kraji, a to 77.

„Oproti předchozím amnestiím se jedná o nejslabší amnestii co do počtu odevzdaných zbraní, nicméně ve finále se přiblížila úplně první amnestii, která byla v roce 1996,“ uvedl ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policejního prezidia Milan Prchal. Nejvíce zbraní podle něj lidé odevzdali při amnestii v roce 2009, a to více než sedm tisíc.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24: Milan Prchal z policejního prezidia ke zbraňové amnestii

Zdroj: ČT24

Muž odevzdal dělo a tank 

Při letošní amnestii například muž z Královéhradecka, kde lidé podle mluvčí Magdalény Vlčkové celkem odevzdali 233 zbraní, odevzdal tank T 34/85 a samohybné dělo SD-100. Oba obrněnce držel od 90. let minulého století legálně, ale měl pochybnost, zda jsou podle současných předpisů dostatečně znehodnocené.

Jiný muž z Rychnovska zase policistům přinesl brokovnici z 19. století. Poté co bude prověřena, bude podle Vlčkové pravděpodobně vrácena majiteli bez registrace, jedná se totiž o historickou zbraň. Vlčková zmínila i muže, který za hradecký klub oznámil vlastnictví nefunkčního pevnostního kanonu v objektu v Orlických horách.

Video Samopaly, brokovnice nebo kulomet z druhé světové války. Lidé beztrestně vraceli neregistrované zbraně
video

Brokovnice nebo kulomet z druhé světové války. Lidé beztrestně vraceli neregistrované zbraně

Zdroj: ČT24

V Olomouckém kraji odevzdali lidé podle mluvčí tamní policie Marie Šafářové 276 zbraní. Mezi zajímavosti podle ní patřily například opakovací pušky německé výroby z druhé světové války.

Podle policejního prezidia policisté všechny odevzdané zbraně prověřili v evidencích a následně je odeslali na balistické expertizy. Dosud nezjistili, že by souvisely se spácháním trestné činnosti. Policisté ale upozornili, že expertizy dosud neskončily.

Poslední amnestie byla před sedmi lety

Zbraňová amnestie byla v České republice před letošním rokem vyhlášena čtyřikrát, při poslední v roce 2014 bylo odevzdáno 5877 zbraní a témeř půl milionu kusů střeliva.

Vlastnit a nosit střelnou zbraň smí v Česku legálně pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Výjimku tvoří zbraně, které nepodléhají registraci u policejního útvaru. Novela, která začala platit v lednu, například zjednodušila způsob likvidace zbraní nebo zavedla nové kategorie.

Počty legálně nahlášených zbraní a vydaných průkazů v České republice v posledních letech rostou. Loni policie evidovala přes tři stovky tisíc vydaných průkazů a 900 tisíc zbraní.

Sněmovna v červnu schválila senátní doplnění Listiny základních práv a svobod, podle kterého bude právo bránit sebe i jiné se zbraní za zákonných podmínek ústavně zakotveno. Předminulý týden změnu potvrdil i Senát.