Památník romského holocaustu má novou expozici, přehrává vzpomínky přeživších

Dobové fotografie, dokumenty i vzpomínky pamětníků obsahuje nově otevřená expozice v památníku holocaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Uvedla to Bohdana Kuzmová z Muzea romské kultury, které má památník na starosti. V místě býval za války takzvaný cikánský tábor. V roce 1943 se uskutečnil velký transport stovek Romů do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Video Události
video

Události: Nová expozice památníku romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu

Expozice nazvaná „Tábor Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa“ je ve dvou hlavních prostorách a připomíná historii místa i osudy lidí. Větší část expozice je v novostavbě informačního centra památníku. Poukazuje na vznik Československa i na postavení Romů a Sintů v meziválečném státě, ale také na opatření cílená na Romy v protektorátu Čechy a Morava.

Stěžejní část expozice je věnovaná cikánskému táboru v Hodoníně u Kunštátu, který byl podle Kuzmové spolu s Lety u Písku místem utrpení, smrti a transportu do Osvětimi pro stovky romských mužů, žen a dětí.

Expozice obsahuje místnost s audiovizuálními záznamy vybraných vzpomínek pamětníků, nabízí také informace k transportu vězňů do Osvětimi a jejich osudu v koncentračním táboře.

„Závěrečná pasáž přibližuje poválečné osudy táborového areálu, který se mimo jiné stal místem internace německy mluvících obyvatel určených k odsunu, později táborem nucené práce pro odpůrce komunistického režimu a následně po desítky let sloužil jako rekreační areál,“ uvedla Kuzmová.

Palandy i vzpomínky přeživších

Druhá část expozice je ve zrekonstruované budově bývalého vězeňského baráku, který ukazuje repliky vězeňských paland s poslechovými místy, v nichž zaznívají vzpomínky pamětníků na dobu existence tábora. Texty jsou v českém i anglickém jazyce.

Expozice vznikla po dlouholeté snaze. Tvůrcem je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, které bylo dřívějším správcem památníku. „Muzeum romské kultury získalo expozici po převzetí areálu v roce 2018 před stadiem finálního dokončení. V následujících letech jsme ji podle původního plánu správce a po nutném a zdlouhavém procesu vyjasnění autorských práv dovedli ke zdárné finalizaci,“ uvedla Kuzmová.

Tábor měl za druhé světové války kapacitu 300 míst, přesto se v něm tísnilo ve špatných hygienických podmínkách asi dvanáct set lidí. Proto v místě vypukla epidemie tyfu. V noci na 22. srpna 1943 se uskutečnil velký transport 749 Romů do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi.