Veterináři od poloviny února zmírní opatření proti ptačí chřipce

Veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán. Informoval o tom Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy, snaží se zamezit šíření ptačí chřipky. Nemoc se vyskytuje ve třech krajích, v Jihočeském, Středočeském a Pardubickém.

„Prodat nebo dodat neevidovanému chovateli z evidovaného chovu bude možné maximálně 500 kusů živé drůbeže. Kupující i prodávající budou muset uchovávat doklady týkající se prodeje nebo dodání drůbeže po dobu jednoho měsíce. Každý zahájený prodej z hospodářství bude nutné ze strany prodávajícího chovatele předem hlásit místně příslušné krajské veterinární správě, a to nejpozději 24 hodin předem,“ vysvětlil podmínky Majer.

Podobná pravidla podle něj budou platit pro schválené přepravce, kteří budou muset o zahájení rozvozu živé drůbeže informovat krajské veterináře den předem. Budou také muset předkládat plán rozvozu. Budou mít také povinnost uchovávat měsíc obchodní doklady. „Cílem změny opatření je umožnit komerčním chovům v začínající sezoně pro ně ekonomicky významný prodej a drobnochovatelům naopak nákup drůbeže pro jejich chovy, a přitom neohrozit vývoj nákazové situace v zemi,“ dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zákazy svodů, výstav a zákaz chovu drůbeže u větších chovatelů zůstávají platné.

Zákazy ohrožují tržby chovatelů

Podle zástupců Českomoravské drůbežářské unie současné zákazy ohrožovaly tržby chovatelů. Některé firmy mají připravené kuřice v odchovech za miliony korun, další peníze mají naplánované z drobného prodeje z líhní. Pokud by se prodeje nepovolily, mohlo by docházet také k týrání zvířat, protože by jich v některých odchovech bylo moc.

První ohnisko bylo v jižních Čechách zjištěno na konci ledna. Druhé potvrdili veterináři v úterý ve středočeském malochovu v Podolí u Jankova na Benešovsku. V chovu bylo původně 45 slepic a šest kachen, 25 slepic v něm uhynulo. V nejnovějším ohnisku v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku ve čtvrtek veterináři zvířata usmrtili injekcemi, poté je odvezli do asanačního podniku.