Informace o pandemii se nejhůř dostávají ke sluchově postiženým. Pomáhají neziskovky

S nedostatkem informací se teď potýkají především lidé se sluchovým postižením. Nevidomí pacienti si zprávy poslechnou, dobrovolníci a pracovníci organizací jim pomáhají spíše s nákupy, čtením dokumentů nebo s doprovodem k lékařům. Individuální pomoc pak poskytují neziskové organizace především seniorům, kteří nemají přístup k internetu. Pomáhají i televizní zprávy s tlumočníky do znakového jazyka.

Podle ředitelky ostravského Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé Pavlíny Zarubové se dostávají informace k jejich klientům špatně. „Tlumočení v České televizi je super. Problém je v tom, že ostatní televize tlumočníky nemají,“ řekla Zarubová. Sama ředitelka odkazuje na zprávy s tlumočníky. Videa, která už jsou tímto způsobem natočena, sdílí dál.

K nevidomým pacientům se podle Marie Matějů z pražské neziskové organizace Okamžik, která pomáhá lidem se zrakovým postižením, dostávají informace lépe. Zprávy si vyslechnou, popřípadě jsou s nimi pracovníci Okamžiku v kontaktu. „Máme také velké dobrovolnické centrum, asi 150 dobrovolníků, takže od tohoto týdne chceme zapojit i je, aby pomáhali seniorům třeba s nákupy a s dalšími věcmi, které budou potřebovat,“ řekla Matějů.

„Internet, rádia i televize o situaci neustále informují a naši klienti nejsou tak ohledně informovanosti tou nejohroženější skupinou,“ řekl Rudolf Volejník ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Problém by byl podle Volejníka až tehdy, když by přestala fungovat elektřina a jezdit hromadná doprava. Ohledně koronaviru teď telefonují lidé spíše jim. „Lidé se na nás obracejí s tím, zda jsou naše pracoviště otevřená, jestli mohou chodit do prodejny a podobně,“ dodal Volejník. 

Informace najdou neslyšící na internetu, k seniorům se ale často nedostanou

Nejtěžší je v této chvíli podle Pavlíny Zarubové z Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé předat informace právě seniorům, kteří nepoužívají internet nebo se dívají na televizi, která tlumočníky nevyužívá.

„Situaci akutně řešíme. Jdu natáčet videa na web a na Facebook,“ dodala Zarubová. Tlumočníci z Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé komunikují se svými klienty z preventivních opatření on-line.

Pomoc pro neslyšící nabízí i pražský Tichý svět. Ten zprostředkovává informace pro neslyšící skrze sociální sítě a především skrze Tiché zprávy na stránkách www.tichezpravy.cz. Tam najdou aktuálně lidé i rubriku se zprávami týkajícími se koronaviru.

„Dobré je, že i v televizi jsou některé zprávy tlumočené, ale mělo by toho být určitě víc,“ doplnila Eva Štípková z Tichého světa. Nejen ti, kteří nemají internet nebo nevěnují příliš času televizi, mohou podle Štípkové využít Tichou linku.

„Linku může využít klient, který má doma jakékoliv zařízení s kamerou, takže počítač, tablet nebo mobil. Stálí klienti už vědí, jak na to, noví se mohou zaregistrovat. Služba je zdarma,“ řekla Štípková. Klient komunikuje s tlumočnicí přes kameru pomocí znakové řeči. Ta pak jeho požadavky může předat dál. Tlumočnice zavolá třeba k lékaři nebo na linky ohledně koronaviru a přetlumočí zprávy od svého klienta. „Tlumočnice tak dělá klientovi hlas,“ doplnila Štípková s tím, že komukoliv tak může v telefonu zaznít, že volá tlumočnice z Tiché linky a předává informace od neslyšícího člověka.

Podle Evy Štípkové už Tichá linka několika pacientům ohledně koronaviru pomáhala. „Zatím se chtěli lidé spojit s lékařem a konzultovali svůj stav. Zajímalo je, jaké jsou projevy nemoci, jaká jsou opatření a co mají dělat,“ uvedla Eva Štípková.

Česká televize tlumočí do znakového jazyka všechny tiskové konference vysílané během dne, a to od 8 do 20 hodin, v případě nutnosti i déle. Tlumočeny jsou Události v regionech v 18 hodin i Události v 19 hodin. Česká televize také titulkuje Studio ČT24, a to ve všední dny od 10 do 15 hodin a v neděli od 14 do 17:55. Podle slov Vladimíra Salzmana, vedoucího oddělení služeb pro smyslově postižené diváky, pracuje aktuálně v České televizi sedm tlumočníků.