Reportéři ČT: Dotace pro penzion provozovaný Mynářem neměla být poskytnuta, zjistila kontrola

Téměř šestimilionová dotace na penzion v Osvětimanech neměla být poskytnuta. Vyplývá to ze závěrů kontroly Úřadu regionální rady ROP Střední Morava. Reportéři ČT ji mají k dispozici.

Vratislav Mynář
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Kontroloři vytýkají dvě pochybení. Kancléř Mynář, který penzion provozuje, jakékoliv výtky odmítá. „Společnost Clever Management nepochybila při podání žádosti na dotaci z ROPu Střední Morava,“ uvedl již dříve Mynář. Nyní hradní kancléř České televizi napsal, že tuto věc mají na starosti advokáti, kteří budou reagovat v souladu se zákonem a závaznými pravidly. „Tuto deset let starou záležitost nepovažuji v tuto chvíli za prioritu,“ dodal.

„Příjemce bude písemně vyzván k dobrovolné úhradě dotace dotčené zjištěními z veřejnosprávní kontroly,“ popsala další postup Dana Koplíková z Úřadu regionální rady ROP Střední Morava.

Kontroloři z ROP Střední Morava popsali dvě pochybení. Tvrdí, že společnost Clever Management, za kterou jednal Vratislav Mynář, neuvedla, že na stavbu už jedna dotace poskytnuta byla. „Já jsem nemohl informovat ROP o předchozí dotaci, protože jsem neměl o čem. Žádnou dotaci totiž firma Clever Management dříve nedostala a ani o ni nežádala,“ uvedl již dříve ve svém natočeném videu Mynář.

Zástupce úřadu ROP Střední Morava nicméně podle něj potřebné informace měl. Kontroloři to ale vidí jinak. „Příjemce, společnost Clever Management, v rámci projektové žádosti, resp. ve 2. etapě dopracování projektu, nepředložil poskytovateli dotace všechny údaje pravdivé a úplné, když neuvedl informaci o předchozí poskytnuté dotaci ze strany MŠMT,“ zapsali do protokolu kontroloři.

Na výstavbu penzionu v Osvětimanech, který provozuje hradní kancléř Vratislav Mynář, putovaly totiž v minulosti dvě dotace. Tu první získal Spolek Chřibák, kde kancléř působí jako hospodář, na ubytovnu pro sportovce. Na stavbu mu ministerstvo školství poskytlo třináctimilionovou dotaci.

Budovu pak ale do pronájmu získala společnost Clever Management, za niž jednal také Mynář a objekt s pomocí evropské dotace dokončila – už jako penzion. Jenže jak zjistili loni na jaře Reportéři ČT, podmínky udělení ministerské dotace zapovídaly předání budovy do dlouhodobého pronájmu, jinak se spolek vystavoval riziku, že bude muset minimálně část peněz vrátit. Přesto smlouvu o dlouhodobém pronájmu spolek uzavřel a firma ji pak předkládala při žádosti o evropskou dotaci. V tom vidí kontroloři další problém.

„(…) v případě dodržení Závazné podmínky MŠMT ze strany občanského sdružení Chřibák, tj. neuzavření Smlouvy o nájmu na nemovitost v Osvětimanech se společností Clever Management, by žadatel v ROP Střední Morava nesplnil jedno z eliminačních kritérií,“ uvedli kontroloři. To by pak podle nich vedlo k tomu, že žádost o dotaci by byla vyřazena z dalšího hodnocení. „…a s příjemcem neměla být uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, resp. poskytnuta dotace,“ dodali kontroloři.

Firma proti závěrům kontroly podala celou řadu námitek, úřad je však nyní zamítl. Vratislav Mynář od počátku jakékoliv pochybení odmítá. Jeho zástupci také při kontrole namítali údajnou podjatost kontrolora. Mynář a další dva lidé totiž tvrdí, že ho o dotaci od ministerstva školství informovali. „… zaměstnanec Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byl zpraven o dotaci spolku Chřibák od MŠMT ČR a tentýž zaměstnanec, nyní již v pozici kontrolora, vytýká příjemci neuvedení těchto informací,“ cituje úřad jednu z námitek společnosti Clever Management. I tuto výtku ale úřad odmítl.

Zástupce spolku Otakar Berka tvrdí, že Chřibák nemohl ubytovnu dokončit sám. Nezískal prý další peníze na dokončení budovy, ač prý předpokládal, že je ministerstvo poskytne, a proto ji dostavila společnost Clever Management. Kvůli porušení podmínky nepředání do dlouhodobého pronájmu dostal už Chřibák nařízeno, aby vrátil necelý milion korun.

„Společnost Clever Management nepochybila při podání žádosti na dotaci z ROPu Střední Morava a nebýt společnosti Clever Management, nikdy nemohly být naplněny původní projektové záměry ani dotace MŠMT. Takzvané podmínky udržitelnosti obou dotací byly splněny,“ uvedl již dříve Vratislav Mynář.