Kde se bere chudoba? Odpovědi hledal Fokus Václava Moravce

Proč se lidé dělí na chudé a bohaté a proč se propast mezi nimi stále zvětšuje? Odpovědi hledal Fokus Václava Moravce s podtitulem „Chudá bohatá planeta“. Pozvání k diskusi tentokrát přijali evangelický farář Miloš Rejchrt, lékařka Kristina Höschlová, ekonomové Filip Matějka a Zuzana Šmídová, rostlinný genetik Jaroslav Doležel a polární ekoložka Marie Šabacká.

Video Fokus Václava Moravce
video

Fokus Václava Moravce na téma Chudá bohatá planeta