Vítězili nezávislí. Nové zastupitele volili v deseti obcích a jedné pražské čtvrti

K sobotním opakovaným komunálním volbám přišlo přes polovinu oprávněných voličů, účast se však na jednotlivých místech výrazně lišila, například ve Vsi Touškově na Plzeňsku byla jen 23 procent, zato ve Zlaté u Prahy a také v moravském Skřípově přišly přes tři čtvrtiny. Všichni noví zastupitelé kandidovali jako nezávislí – buď samostatně, nebo na kandidátkách sdružení nezávislých kandidátů. Nová zastupitelstva dostalo deset obcí a jedna pražská městská část.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Jakub Dospiva

Volební účast v sobotních opakovaných komunálních volbách činila 57 procent, což znamená, že z více než tří tisíc voličů, kterých se hlasování týkalo, přišlo k urnám necelých 1800.

Ve třech obcích šlo za poslední rok již o třetí pokus vybrat zastupitele. Zvolená sestava se nedokázala dohodnout na řízení obce po řádných volbách loni v říjnu ani po letošních prvních opakovaných v Hrušce, Skřípově a Újezdečku.

V Hrušce na Prostějovsku ale volby neskončily přesvědčivě. Dvě sdružení místních kandidátů, která do voleb šla, si hlasy voličů rozdělila v poměru 55 ku 45 procentům, připadnou jim tedy čtyři a tři křesla v zastupitelstvu. Po předchozích volbách bylo zastupitelstvo rozdrobené více, ovšem i tehdy bylo nejsilnější totéž sdružení jako nyní. Důvod, proč se nikdy nesešlo, byl ten, že tři zastupitelé před ustavující schůzí rezignovali.

Totožná situace nastala i ve Skřípově – rovněž na Prostějovsku. Volby rozdělily mandáty mezi dvě kandidující sdružení poměrem čtyři ku třem (se ziskem 56 a 44 procent) a silnější je totéž sdružení jako po předchozích volbách. I zde se předchozí zastupitelstvo rozpadlo, když tři jeho zvolení členové rezignovali.

Ani v severočeském Újezdečku není zřejmé, zda se situace zlepší. Také zde jsou teď mandáty rozděleny poměrem čtyři ku třem mezi dvě sdružení nezávislých kandidátů (o hlasy zde usilovali také kandidáti v barvách KSČM a ČSSD, kteří však neuspěli). Slabší sdružení vede dosavadní starosta Petr Pokorný, který ovšem po předchozích dvou volbách spolu s dalšími členy svého SNK vždy rezignoval, což vedlo k dalšímu hlasování.

Nejnižší volební účast zaznamenala v nových komunálních volbách Ves Touškov na Plzeňsku, přišlo jen 23 procent voličů. Oproti Hrušce, Skřípovu a Újezdečku se zde hlasovalo poprvé od loňských řádných voleb, i zde ale byl příběh tentýž – rezignovali tři ze sedmi zastupitelů, čím jejich celkový počet klesl pod povolený počet a zastupitelstvo se rozpadlo. Podobně jako loni kandidovalo pouze jedno sdružení nezávislých kandidátů, které tak získalo sto procent hlasů a všech sedm zastupitelských mandátů.

Obdobná situace nastala v Nekvasovech – rovněž na jižním Plzeňsku, byť od Touškova docela vzdálených. Jediné sdružení nezávislých kandidátů získalo sto procent hlasů a sedm mandátů.

V pražské městské části Nedvězí začne pracovat nové zastupitelstvo. Výsledek byl jasný předem, do komunálních voleb se přihlásila pouze Strana nezávislých kandidátů, která radnici dosud vedla. Příliš se nezmění ani obsazení zastupitelstva, jedinou novou tváří je Ivan Nejedlý. Od obyvatel získal nejvíce preferenčních hlasů, přestože byl na kandidátní listině druhý v pořadí.

V Bernardově na Kutnohorsku byly na výběr jednočlenné kandidátky, každý uchazeč tedy kandidoval sám za sebe a pět ze sedmi se do zastupitelstva dostalo. Jiná byla situace v Pravech na Pardubicku, kde kandidovalo pět jednotlivců a jedno sdružení nezávislých kandidátů. Právě sdružení však získalo všech pět zastupitelských křesel při zisku 61 procent hlasů.

Poměrem mandátů čtyři ku třem mezi dvěma kandidujícími sdruženími skončily nové volby ještě v obcích Kněžičky na Nymbursku a Zlatá u Prahy. Nejrozdrobenější zastupitelstvo bude mít středočeský Křivoklát. Městys pod středověkým hradem chtěli spravovat kandidáti čtyř různých sdružení a všechna budou mít v sedmičlenném zastupitelstvu své reprezentanty. Poměr mandátů 3:2:1:1 ovšem klade otázku, zda řízení obce půjde snáze než na jaře, kdy se staré zastupitelstvo rozpadlo po rezignaci tří nespokojených s plány na stavbu vodovodu.