Za odchod z pražského nádraží nemá Grandi Stazioni nárok na odškodnění, rozhodl soud

Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu italské firmy Grandi Stazioni na České dráhy (ČD) a Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Společnost se dožadovala zhruba 1,26 miliardy korun kvůli ušlému zisku, který jí měl vzniknout neprodloužením pronájmu hlavního nádraží v Praze. Rozsudek není pravomocný.

Italská společnost měla historickou budovu pronajatou na základě dohody, podle které ji měla kompletně zrekonstruovat, což však v termínu neučinila. Podle aktuálního rozsudku soudkyně Heleny Marsové pak firma neprokázala, že by měla důvodný předpoklad prodloužení smlouvy.

Podle argumentace advokáta Zbyška Kordače ale společnost o prodloužení smlouvy intenzivně jednala po dobu více než jednoho roku - a na základě tohoto jednání naopak důvodný předpoklad, že bude kontrakt dodatkem prodloužen, měla.

Mělo podle něj jít už o pátý dodatek k původní smlouvě, který byl rozsahem i obsahem méně významný než ten předchozí. Firma podle něj splnila podmínku prodloužení smlouvy, kterou bylo „dokončení podstatné části revitalizace“, a důvody zpoždění byly nepředvídatelné.

Soud tuto argumentaci odmítl. ČD podle soudkyně při jednáních dávaly najevo pochybnosti o tom, zda bude dodatek uzavřen, a tím nebyly naplněny rysy důvodného předpokladu. Soud zároveň přikázal Grandi Stazioni uhradit náklady protistran na soudní řízení, které se blíží 20 milionům korun. Kromě SŽDC a ČD firma žalovala také ministerstvo financí.

Firma měla opravit celé nádraží, rekonstruovala ale jen část

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do října 2016. Smlouvu jí kvůli nesplnění smluvních podmínek neprodloužil nový vlastník SŽDC, na kterou objekt při převodu všech nádražních budov v zemi od ČD přešel.

Podle dohody s ČD z roku 2003 měla společnost do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádražím čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl loni v říjnu odvolací soud. Vedle tohoto Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly na správu železnic.

Další žaloba se týká náhrady více než 770 milionů za investované peníze při rekonstrukci nádraží. Z této sumy SŽDC firmě loni vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci nádraží. Společnost pak snížila požadovanou sumu na zhruba 210 milionů korun, tuto žalobu soud letos na jaře rovněž zamítl. Čtvrtým sporem je právě žaloba o ušlý zisk.