Kdybych věděl, že jsem udělal něco špatně, odstoupil bych, říká ministr kultury Staněk

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) je po odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa kritizován českými i zahraničními umělci. Petici, která požaduje jeho odvolání, podepsalo téměř šest tisíc lidí. Staněk si ale za svým krokem stojí a říká, že z právního hlediska neměl jinou možnost. Rozhovor s ním vedl Martin Řezníček.

Video Události, komentáře
video

Události, komentáře: Rozhovor s Antonínem Staňkem

Pane ministře, váš stranický šéf Jan Hamáček i premiér Andrej Babiš se setkali se zástupci petice podepsané několika desítkami umělců, kteří žádají vaše odvolání. Jak toto vnímáte?

Je otázkou, se kterou skupinou nebo se kterými petenty se kolegové setkali, protože, pokud vím, tak těch petic je několik. Jedna žádá navýšení platů v kultuře, druhá žádá transparentní výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie a jedna z nich samozřejmě hovoří o odvolání ministra. Já vnímám jakoukoliv petiční akci v demokratické společnosti jako právoplatný a zcela legitimní prostředek vyjádření názoru.

Přece jenom ale šlo o setkání vašich kritiků, to nemůžete popřít. Leoš Válka, což je šéf pražského DOXu, odcházel ze setkání s tím, že cítí mírnou naději, že by mohli signatáři docílit změny. To úplně nevypadá, že by se za vás dva hlavní muži, to znamená stranický šéf Jan Hamáček a Andrej Babiš, postavili stoprocentně. Chápu to správně?

Já nevím, já jsem u toho jednání nebyl, a pokud jsem dnes četl reakci pana premiéra, tak při setkání s Jiřím Fajtem vyjádřil, že respektuje kroky ministra kultury, a pokud jsem…

A mluvil jsme s panem ministrem Hamáčkem?

… a pokud jsem hovořil se svým stranickým šéfem, panem Hamáčkem, taky on je jednoznačně přesvědčen, že kroky, které jsem učinil, jsou správné.

A mluvil jste s panem premiérem také explicitně, nebo ne?

S panem premiérem jsme se viděli dnes na vládě, nicméně podrobně jsme o tom setkání nehovořili.

Já to chci zmínit z toho důvodu, že premiér Babiš řekl, že petici bere vážně, jsou pod ní podepsána významná jména naší kultury.

Já to samozřejmě chápu a samozřejmě vnímám i ta jména, která jsou pod danou peticí podepsána a rozumím i panu premiérovi, který ten projev petentů vnímá jako vážný. Samozřejmě ho vnímám vážně i já, a proto jsem nabídl setkání petentů. Ve čtvrtek se s nimi setkám a budu se snažit je nejenom přesvědčit, ale dám jim argumenty, které mě vedly k odvolání obou ředitelů.

Jak se vůbec díváte na ten fakt, že máte proti sobě, ať už právem, nebo neprávem, velkou část umělecké obce? Skutečně jste ve své funkci neudělal nic špatně, co by zavdávalo příčinu k tomu, že něco na těch jejich argumentech je?

Já se obávám, že celá ta reakce kulturní obce je spojena s tím, že krok odvolání pana ředitele Fajta a pana ředitele Soukupa je vnímán jako krok politický. Tak je to prezentováno samotnými odvolanými. Samozřejmě s tím souvisí různé spekulace, jestli je to pod vlivem prezidenta Zemana, nebo jeho okolí. Jestli je to pod vlivem pana Knížáka, pana Klause a dalších.

Myslíte si, že to je skutečně jenom politická věc? Signatáři tvrdí, že jste nekompetentní, že činíte špatné kroky, že nemáte respekt a tak dále. To úplně nesvědčí o tom, že by šlo jenom o politiku.

Já úplně přesně nevím, co myslí těmi slovy, že nemám respekt, pokud jsem sehnal finanční prostředky na navýšení platů lidem pracujícím v kultuře, tak si myslím, že mezi běžnými zaměstnanci galerií, muzeí a paměťových institucí respekt mám. Stejně tak si myslím, že v okamžiku, kdy jsem významným způsobem navýšil finanční prostředky na podporu programu pro profesionální divadla, tak si myslím, že i tady jsem cítil podporu a respekt. 

Mě zajímá ta věc politická. Na podporu Jiřího Fajta vystoupilo několik šéfů prestižních kulturních institucí ze zahraničí. Jak toto hodnotíte? Ti přece nebudou zataženi do reálií české politiky natolik, aby to vnímali jak politický akt.

To je naprosto správná úvaha, kterou tady říkáte. Ten problém je ale v tom, že ty reakce zahraničních muzeí a představitelů těchto institucí přišly samozřejmě záhy po tom mém rozhodnutí odvolat pana ředitele Fajta. A je naprosto jasné, že okamžitá reakce i pana ředitele Fajta byla taková, že jde o politický krok, krok, který je motivován z Hradu, a jestliže takovouto informaci pošle do světa, a pan Fajt je respektovaný a renomovaný odborník, to znamená, že svět zcela přirozeně takto reaguje.

Česká republika je dlouhodobě prezentována ve světě jako země, ve které jsou problémy. Ať už je to z hlediska kritiky pana prezidenta Zemana nebo třeba pana premiéra. Ale já jsem v rámci České republiky několikrát vysvětloval, že nejde o politický krok, že šlo o krok, ke kterému jsem v podstatě byl, nechci říct přinucen, ale musel jsem ho učinit z právních důvodů. A jiná možnost než to, co jsem udělal, přede mnou nebyla. 

Ale být ministrem samozřejmě nese jistou míru zodpovědnosti.

Samozřejmě, a to se velmi obtížně a velmi složitě vysvětluje zahraničním partnerům. Já v tuto chvíli mám připravený dopis. 

V něm vyslovujete, že všechno bylo v pořádku?

Ne, ne, ne. Já chci…

Že šlo o skutečnou věcnou záležitost s problémy v hospodaření?

Já chci vysvětlit kolegům ředitelům ty důvody, které mě vedly k odvolání obou ředitelů, a v podstatě vysvětlit, že nejde, a znovu říkám, nejde o politicky motivovaný krok, ale ten dopis už je připravený, poslal jsem ho na Úřad vlády, a já očekávám, že bude odeslán. Já se chci s panem premiérem na tom odeslání dopisu domluvit.

Pane ministře, nemáte obavy, že budete teď pod, řekněme, konstantní palbou kritiky ze všech nejrůznějších stran a že vám to bude ubírat energii a čas, který byste mohl věnovat vykonávání své funkce? Jinými slovy, nebylo by v tuto chvíli skutečně namístě zvážit odstoupení a dát státnický zájem nad osobní?

Pokud bych byl přesvědčen o tom, že jsem konal něco špatně, tak samozřejmě bych své odstoupení nejenom zvažoval, ale samozřejmě bych ho učinil jako reálné. Problém je, že já vím a jsem přesvědčen o tom, že ty kroky, které jsem dělal, jsou kroky správné.

Jedna věc je, co jste udělal, nebo neudělal, a druhá věc je, jaký je obraz, dojem u veřejnosti a u odborné veřejnosti. Já se ptám, jestli ta vaše činnost nebude paralyzována touto konstantní kritikou, která přichází z mnoha stran?

Já se domnívám, že paralyzována nebude, my v současné době pracujeme na celé řadě legislativních norem, které jsou připraveny a budou ve velmi brzké době předloženy do Poslanecké sněmovny, ať už je to zákon o památkové ochraně, ať už je to trojnovela zákona knihovního, ať už to jsou další a další předpisy. My samozřejmě pracujeme a není možné se bavit o tom, že pouze řeším ten problém s panem ředitelem Fajtem.

Ale já hlavně chci říci, že v této zemi musí platit zákon pro všechny, a proto, že jsem se rozhodl poukázat na to, že i v kultuře dochází jednoznačně k tomu, co kritizujeme třeba u politiků nebo u byznysmenů, to znamená, že jsou různým způsobem vyváděny veřejné prostředky z už tak podfinancovaného resortu, jakým je kultura, tak kvůli tomu, že jsem na to poukázal, že jsem poukázal na lidi, kteří to dělají, tak kvůli tomu opravdu nebudu odstupovat.

Řekněte mi ještě alespoň krátce na závěr, jak probíhá příprava výběrového řízení na zaplnění těch dvou míst, a zároveň, jestli si vůbec dokážete představit, že v této současné vyhrocené atmosféře se podaří vybrat důvěryhodnou komisi?

To je jeden z velmi důležitých úkolů a kroků, který připravujeme. Já samozřejmě jednoznačně chci dementovat jakékoliv zprávy, které říkají, že bych se já osobně připravoval tam dosadit nějakou politickou a politicky motivovanou osobu. V žádném případě.

No, ale odpovězte mi na to, na co jsem se ptal na závěr. Jestli skutečně to lze v současné atmosféře připravit tak, aby to nevzbuzovalo tyto pochybnosti, které jste sám naznačil?

Já jsem připraven svolat pracovní skupinu odborníků z předních našich institucí, které se zabývají kulturou, jako je Uměleckoprůmyslové muzeum, fakulty, které se zabývají uměním, a i zahraniční odborníky. S nimi si chci sednout a chceme si říci, jakým způsobem budeme pokračovat. Samozřejmě formálně existují postupy, které říkají, jakým způsobem se vyhlašuje výběrové řízení. Ale tady si myslím, že jde o výběrové řízení poměrně zásadního charakteru, proto to nejprve chci konzultovat s odborníky tak, abychom výběrové řízení a tu příslušnou výběrovou komisi připravili tak, aby veškeré pochybnosti, které by mohly být, byly eliminovány.