Prohlídky už po pěti letech nebo evidence flobertek. Ministerstvo navrhlo změny v držení zbraní

Ministerstvo vnitra zveřejnilo první návrh upraveného zákona o zbraních. Ten zahrnuje nahrazení papírových zbrojních průkazů elektronickými, častější lékařské prohlídky nebo nové kategorie zbraní. Některé dosud neevidované typy by museli majitelé přihlásit. Změny by se týkaly více než 300 tisíc Čechů.

Video Události
video

Události: Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh změn v zákoně o zbraních

Každý držitel zbraně podléhající registraci musí projít zdravotními i odbornými testy. „Prokázat, že ten člověk je schopen bezpečně manipulovat se zbraní, že je schopen na ní detekovat závady,“  uvedl střelecký instruktor Jakub Radji.

Pak může získat zbrojní průkaz. A právě ten čekají změny. Papírové průkazy mají být – podle návrhu ministerstva – nahrazeny elektronickými zbrojními oprávněními. Zmizet by měl taky poplatek za registraci zbraně.

„Chceme dát možnost, aby tyto úkony mohl udělat držitel zbraně kdekoliv, nejen tam, kde má trvalý pobyt,“ vysvětlila vedoucí odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Milena Bačkovská.

Podle Davida Karáska ze sdružení na ochranu práv majitelů zbraní takové opatření mimo jiné odbourá zbytečné papírování.

Návrh zahrnuje častější zdravotní prohlídky

Kvůli evropské směrnici návrh redukuje také skupiny pro držení zbraně – z pěti na tři. A přidává novou kategorii zbraní. Evidenci by měly podléhat i dosud volně dostupné akustické zbraně nebo flobertky, které slouží k výcvikovým účelům a sportovní střelbě.

„Nicméně pro jejich držení nebude nutné být držitelem zbrojního oprávnění, bude stačit, když se ten člověk zaeviduje u policie,“ podotkla Bačkovská.

„Možná se podaří eliminovat část lidí, kteří by se neměli dostat ani ke zbraním, které jsou méně nebezpečné než ty evidované,“ uvedl Radji.

Počítá se i se změnami v intervalech lékařských prohlídek. Zdravotní posudky by se měly opakovat po pěti letech namísto dnešních deseti. A lékaři by je potom podle návrhu měli vkládat přímo do centrálního registru. Ministerstvo vnitra zatím představilo pracovní verzi návrhu. V řadě bodů ho podporuje i opozice.