Zemřel Rudolf Kučera, který stál u zrodu politologie v Česku

Ve věku 71 let v úterý zemřel politolog, politický filozof, vysokoškolský pedagog, publicista a někdejší disident Rudolf Kučera. Na svém webu to oznámila Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, kde v posledních letech Kučera působil na katedře politologie a filozofie. Po revoluci 1989 stál u zrodu univerzitního oboru politologie v tehdejším Československu.

Rudolf Kučera
Zdroj: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rudolf Kučera po studiu filosofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil v sedmdesátých letech v Československé akademii věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli účasti na pohřbu Jana Patočky, následovalo vyloučení z KSČ, uvádí na svém webu projekt Paměť národa.

V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník a topič, v disentu organizoval bytové semináře, vydával samizdatové sborníky a v roce 1984 založil revue Střední Evropa, v jejímž čele stál až do své smrti.

Až po roce 1989 se mohl Kučera vrátit na akademickou půdu a naplno se věnovat vědecké a pedagogické kariéře v oblasti politologie a politické filozofie. Stanul v čele nové katedry politologie na Fakultě sociálních věd (FSV) Univerzity Karlovy v Praze. Jako vůbec první politolog v Československu se v oboru habilitoval v roce 1991. Na FSV UK působil až do roku 2012.

Aktivní činnost na ústecké fakultě

Od roku 2006 přednášel na filozofické fakultě ústecké univerzity. S jeho spoluúčastí se na této škole podařilo akreditovat obor politické filozofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl také členem vědecké rady Filozofické univerzity UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze.

Je autorem mnoha komentářů, analýz a studií, například Omyly české transformace či Kapitoly z dějin střední Evropy. Aktuální politické dění často komentoval také v médiích, včetně České televize. 

„Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce,“ uvedla v nekrologu jeho domovská fakulta. Připomněla, že Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních států. Byl členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým krajanským spolkem.