Otec neměl podle ústavních soudců dostat řidičský průkaz dřív, než zaplatil dluh na výživném

Pozastavení řidičského průkazu kvůli dluhu na výživném nemá podle Ústavního soudu končit po dovršení dospělosti dětí, ale zpravidla až po vymožení celého dluhu. Soud se zastal sourozenců, kteří se přou o výživné s otcem. Muž v minulosti dostal řidičský průkaz zpět poté, co děti oslavily 18. narozeniny.

Otec sourozencům z Písku dlužil peníze zhruba za 15 let. Jde celkem o statisíce korun. Okresní soud nařídil exekuci. V říjnu 2016 exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění. Muž se ale bránil a okresní soud mu vyhověl. Dospěl k závěru, že pozastavení řidičského oprávnění nemůže trvat poté, co obě děti nabyly zletilosti.

Stejně pak rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích a Nejvyšší soud. Všechna rozhodnutí nyní Ústavní soud zrušil.

Rozhodnutí Ústavního soudu 332.58 KB

Podle ústavní stížnosti sourozenců nebyla interpretace exekučního řádu správná ve znění platném do loňského roku. Stížnost uváděla, že pro pozastavení řidičského oprávnění je klíčové to, zda vymáhaná pohledávka vznikla v době nezletilosti dětí, a nikoliv to, kolik je jim let v době vymáhání pohledávky.

Ke stejnému závěru došli ústavní soudci. Podle nich se nabytím zletilosti dětí nezměnila podstata pohledávky, která stále zůstává nedoplatkem výživného na nezletilé dítě. „Je to jediné férové řešení. Pokud je to institut zajišťující dlužné výživné z doby nezletilosti, pak je samozřejmé, že by ukončení exekuce okamžikem nabytí zletilosti svědčilo těm, kteří nic neplatí, a naopak by bylo přísné pro ty, kteří zaplatili,“ řekla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Video Studio 6
video

Rozhovor se soudkyní Kateřinou Šimáčkovou

Zdroj: ČT24

Nález se primárně týká právní úpravy ve znění platném do loňského roku. Nyní mohou exekutoři díky novele pozastavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let. Kateřina Šimáčková řekla, že aktuální nález dopadá na dlužné výživné z období nezletilosti. Mladým lidem je potřeba vstup do dospělosti spíše usnadňovat než zhoršovat, zdůraznila Šimáčková.

„Pozastavení řidičského průkazu je účinný nástroj,“ řekl Jakub Klein, jeden ze sourozenců, který přišel k Ústavnímu soudu a jeho nález přivítal jako šanci na vymožení dlužného výživného.

Ústavní soud o neplacení výživného a zabavení řidičského průkazu 5.45 MB