Senátní duel v Českých Budějovicích: Boj proti byrokracii i mosty na D3

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola. Ve volebním obvodu číslo 14 České Budějovice se utká Ladislav Faktor (nestraník) s Jiřím Šestákem (STAN a Občané pro Budějovice). V prvním kole zvítězil Faktor s 41,05 % hlasů, Šesták získal 27,28 % hlasů.

Video Senátní duel ČT24
video

Senátní duel: České Budějovice

Představte prosím dvě věci z vašeho programu, se kterými kandidujete a které chcete v Senátu prosadit.

Ladislav Faktor: Základní věcí, kterou bych chtěl prosazovat, je boj proti byrokracii. Stát nemá být ten nejsilnější, nemá to být silná firma. Má to být stát, který se stará o slabé, pomáhá jim a nechá pracovat samostatné. Chci se proto zasadit o to, aby se redukoval počet zákonů a aby se udržely nebo vrátily některé svobody občanům. Druhá věc je regionální. Senátoři mají právo oslovovat různé instituce a klást jim kvalifikované dotazy. Instituce jim musí odpovídat, to hodlám v rámci jižních Čech maximálně využít. Do jižních Čech dosud nevedou silnice, trvá to už strašně dlouho. Chtěl bych se zasadit o pomoc Jihočechům v tomto směru.

Jiří Šesták: Usiloval bych o návrh, který jsem předložil v Senátu, a to je zákon o veřejných kulturních institucích, který řeší problém života tisíců a tisíců lidí v českých divadlech a orchestrech, řeší jejich financování. Zákon prošel téměř jednomyslně Senátem a potom zůstal viset ve sněmovně. Věřím, že se tím bude zabývat a posléze to pošle do Senátu. Doufám, že bude schválen.

Mimo další zákonné úpravy, jako je zákon o hospicové péči, bych se chtěl věnovat jedné věci, která je velice aktuální, a to zmíněná doprava do jižních Čech, kdy se staví dálnice D3. Jako součást této velké stavby vznikají nové mosty, které ale Ředitelství silnic a dálnic předává do majetku obcí. Těm to způsobuje obrovské problémy, protože cena mostů mnohokrát převyšuje jejich roční rozpočty. Údržba a případné opravy by obce zatížily na mnoho let dopředu. Proto jsem jednal se zástupci obcí, sešel se podvýbor pro dopravu včetně zástupců ministerstev a bylo uznáno, že tato námitka je relevantní. Výsledkem by měla být legislativní úprava ministerstva dopravy, která by měla ochránit menší a střední obce před neúměrným zatížením rozpočtu.

Druhá otázka se týká financování vaší kampaně. Kolik stála, kdo ji platil?

Jiří Šesták: Moje kampaň do Senátu je rozpočtovaná na necelý milion korun. Z naprosté většiny byla hrazena z prostředků Občanů pro Budějovice, kteří za mě dostávají státní příspěvek. Zbytek je příspěvek od Starostů a nezávislých, za které také kandiduji. Potom jsou tam úplně drobní dárcové. Vedeme o všem podrobný přehled.

Ladislav Faktor: Všechny prostředky do kampaně si platím sám. Poskytl jsem je agentuře, která má velice podrobné vyúčtování. Nebál bych se, že to není transparentní. Bude to jistě i k nahlédnutí veřejnosti. V tuto chvíli ještě není, ale na webu je transparentní účet.

V jakém výboru Senátu byste chtěli zasednout?

Jiří Šesták: První čtyři roky v Senátu jsem byl členem výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva. Před dvěma lety jsem se stal místopředsedou Senátu, takže jsem i součástí organizačního výboru. Jsem ještě členem komise pro ústavu. Kdybych byl znovu zvolen, měl bych zájem pokračovat dál na postu místopředsedy. Kdybych nedostal tuto důvěru, rád bych pracoval ve výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání, popřípadě ve výboru ústavně-právním.

Ladislav Faktor: Protože jsem právník, hudební skladatel i mediální podnikatel, tak oblastí je víc. Zajímá mě mediální legislativa, protože to je jedna z nejcitlivějších věcí v demokratickém státě. Mohl bych zasednout i v zahraničním výboru. Mluvím hodně jazyky a v posledních letech jsem i hodně cestoval. Kdybych si mohl vybrat, asi by to ale byla média.

Ze zákonů, které v současnosti senátoři budou posuzovat nebo posuzují, o kterém z nich máte představu, že byste ho jako senátoři chtěli zamítnout, nebo ho sněmovně vrátit s pozměňujícími návrhy?

Ladislav Faktor: Senát přes léto celkem nic nedělal. Vzpomenu si na starší zákony, které bych změnil nebo zrušil, je jich celá řada. Jsou to všechny ty, které směřují proti občanům, omezují je. Příkladem je jistě EET, která je z mého pohledu dehonestací podnikatelů.

Jiří Šesták: Poopravil bych kolegu, v létě se v Senátu pracovalo ve výborech, dělaly se konference, kulaté stoly. Co se týče zákonů, budu bedlivě sledovat protikuřácký zákon, se kterým jsem nesouhlasil. Nyní je senátní návrh pro zmírnění tohoto zákona. Sám nejsem kuřák a chápu lidi, kteří jsou na problematiku citliví, ale myslím, že zákon byl velmi tvrdý. Novela zmírňuje, že by zákon neplatil v hospodách a barech do 80 metrů čtverečních. To bych podporoval.

Senát má důležitou roli v případě změn ústavy. Měla by se česká ústavu nějak měnit?

Jiří Šesták: Po sněmovních volbách jsem sám inicioval výzvu k senátorům, aby se Senát zavázal, že budeme velmi konzervativní k případným snahám o změnu ústavy. Výzvu podepsalo pomalu padesát senátorů. K jakékoliv změně ústavy budeme velmi opatrní. V současné době by to mohlo destabilizovat celý náš parlamentní demokratický systém. Ústava se má měnit, když jsou klidné doby a dokáže se na tom shodnout co nejširší spektrum politických sil.

Ladislav Faktor: Ústavu bych rozhodně neměnil. Do ústavy se má zasahovat jen velice vzácně a ve výjimečných případech.

Měl by tou výjimkou být například zákon o obecném referendu?

Jiří Šesták: Naše ústava to připouští. Návrh by měl moji podporu, pokud by občané byli po změně ústavy nebo důležitého zákona vyzváni ještě k jeho potvrzení, aby to mělo vyšší legitimitu. Pokud by měl návrh zákona vzejít z obecného referenda přímo od lidu, tak bych pro to nebyl, protože by se jednalo o obcházení parlamentu.

Ladislav Faktor: Obecné referendum jen v naprosto výjimečném případě, kdy by se rozhodovalo podpůrně pro přijetí zákona například o vystoupení z Evropské unie. To je ale taková záležitost, která doufám nenastane. Měla by to být kombinace rozhodnutí parlamentu a většiny voličů.

V souvislosti se změnami ústavy se diskutuje i o změnách volby do Senátu. Měly by se nějak změnit volby českých senátorů?

Ladislav Faktor: Myslím, že měly. Dvoukolová volba stojí o hodně více peněz. Myšlenky, že dostaneme voliče k druhému kolu, jsou idealistické.

Jiří Šesták: Jsem navrhovatelem novely volebního zákona, která počítá s jednokolovým systémem, takzvaným australským modelem.