Dědictví pro budoucnost. O památky nejlépe pečují na zámku Třebešice nebo v Návarově

Restaurovaná zámecká kaple v Návarově na Jablonecku a zámek v Třebešicích na Benešovsku dostaly cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) za významný počin v památkové péči. Cena Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) se udílí ve čtyřech kategoriích, památkáři vyzdvihli také objev hradby středověkého opevnění pod domem v Praze a vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů.

Vlastníci památek nebo ti, kdo se o jejich záchranu či obnovu zasloužili, ve středu ceny dostali na zámku v Jindřichově Hradci. Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o památky, jež jsou ve vlastnictví státu i v rukou soukromníků.

Osobností památkové péče se stal profesor Miloš Stehlík za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dědictví a významný podíl na profesionalizaci památkové péče především na jeho rodné Moravě.  

Za restaurování zámecké kaple v Návarově byli oceněni vlastníci zámku Petr a Radka Turkovi, kteří obnovu sami financovali. Restaurátor Tomáš Berger kapli navrátil podobu z vrcholného baroka. Odstraňovaly se druhotné výmalby a opravovaly štuky, polychromie či zlacení.

Objevem roku je Valentinská brána

Ve druhé kategorii objev či nález roku památkáři ocenili Muzeum hlavního města Prahy za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě na Starém Městě v Praze.

Po létech chátrání majitel dům opravoval a při tom odborníci odkryli pozůstatky hradebních zdí a brány z poloviny 13. století. V roce 2016 byla ve sklepě domu odkryta přibližně 26,5 metru dlouhá linie hradby. Loni byla ve sklepení objevena brána, jíž se hradbou procházelo. Brána byla známa jen z písemných pramenů jako brána sv. Valentina.

Chebem napříč staletími

V kategorii prezentace hodnot zvítězilo město Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími.

Za záchranu památky dostali cenu Eliška a Igor Valdovi, kteří deset let obnovují zámecký areál v Třebešicích. Neobnovují jen renesanční zámek s barokními a klasicistními úpravami, ale i hospodářské budovy a sad.

Video Události ČT: O památky nejlépe pečují na zámku Třebešice nebo v Návarově
video

Události ČT: O památky nejlépe pečují na zámku Třebešice nebo v Návarově

Zvláštní cenu generální ředitelky NPÚ dostalo město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v barokním kostele svatého Vavřince v Chodově. Kostel je jednou z mála dochovaných tamních historických staveb.

Po vysídlení původního německého obyvatelstva začal kostel rychle chátrat, město, jemuž patří, ho opravuje od roku 2006. Kromě obnovy krypty a souboru maleb křížové cesty byl díky veřejné sbírce obnoven zvon Jan Vilém z roku 1658, který se jako jediný ze čtyř dochoval.

Druhou zvláštní cenu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí na Olomoucku převzal Pavel David, který vyhrál také v internetovém hlasování veřejnosti, a stal se tak laureátem ceny Památky děkují.