Důvěra Čechů v EU skokově vzrostla, euro ale stále odmítají tři čtvrtiny lidí

Důvěra Čechů v budoucnost sjednocené Evropy se od loňského roku zvýšila o pět procentních bodů na 44 procent. Jejich postoj k přijetí eura v Česku však zůstal stejný, evropskou měnu podobně jako loni odmítá 73 procent lidí. Zavedení eura v Česku podporuje jen pětina lidí. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Negativní postoj k euru podle průzkumu poprvé výrazněji převážil v roce 2010. Od roku 2011 se zavedením eura nesouhlasí kolem tří čtvrtin, pouze v červnu 2011 a dubnu 2015 klesl pod 70 procent. „V letech 2001 až 2005 převažoval souhlas nad nesouhlasem a v letech 2006 až 2009 byly oba podíly zhruba vyrovnané,“ doplnili autoři průzkumu.

Podpora eura roste se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně a ekonomické situace v ČR, s rostoucí spokojeností s politickou situací i vlastním životem. Mezi zastánce eura patří významně častěji lidé do 29 let, vysokoškoláci, lidé hlásící se k pravému středu a pravici, voliči STAN a TOP 09 a respondenti důvěřující vládě.

Naopak k odpůrcům eura se častěji řadí lidé se středním vzděláním bez maturity či vyučení, důchodci, lidé pracující v dělnických profesích a OSVČ, lidé hlásící se jednoznačně k levici, potenciální voliči ČSSD, KSČM, ANO nebo SPD a dotázaní, kteří nedůvěřují vládě.

Názory na přijetí eura za měnu ČR – vývoj v čase (v %)
Zdroj: CVVM

Důvěra k budoucnosti projektu sjednocené Evropy u české veřejnosti postupně mírně roste. Podle nynějšího průzkumu mu věří 44 procent lidí, zároveň však stejný podíl projektu nevěří. V porovnání s výzkumem z minulého roku vzrostl podíl pozitivních hlasů proti negativním o pět procentních bodů. Současný pohled na budoucnost EU je tak nejoptimističtější od roku 2012, kdy se otázka v průzkumu poprvé objevila.

Větší důvěru k projektu sjednocené Evropy vyjadřují mladí lidé, absolventi vysokých škol, studenti, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci a lidé, kteří jsou spokojeni se svým životem a současnou politickou situací, a voliči hlásící se k pravici nebo středu, především TOP 09, KDU-ČSL a Pirátům. Největší skepse je u důchodců, lidí se středním a nižším vzděláním a voličů KSČM či SPD. 

Češi oceňují možnost studia a práce v EU, kritizují byrokracii

Na členství v EU oceňuje 81 procent Čechů lepší možnosti studovat, pracovat a žít v jiných zemích Unie. Dvě třetiny lidí také oceňují vysoký příliv evropských dotací. Nadpoloviční většina respondentů také souhlasí s tím, že členství znamená zajištění větší vojenské bezpečnosti a vyšší prestiž Česka ve světě.

Z negativních důsledků Češi nejčastěji souhlasili s názorem, že členství přináší velký nárůst byrokracie a zřizování zbytečných úřadů. Myslí si to osm z deseti oslovených. Více než dvě třetiny se pak domnívají, že členství Česku přináší přílišné omezování evropskými zákony.

Souhlas/nesouhlas s výroky o členství ČR v EU (v %)
Zdroj: CVVM
   

V souvislosti s tím, jaká by měla být do budoucna míra integrace Evropské unie, nejčastěji převažuje mezi veřejností názor, že by měla zůstat přibližně stejná jako nyní. Myslí si to 48 procent, proti loňskému roku se počet takto smýšlejících zvýšil o pět bodů a dosáhl na nejvyšší hodnotu od počátku sledování v roce 2012. U ostatních možností se názory téměř nezměnily, čtvrtina dotázaných je nadále pro oslabování integrace a 14 procent naopak pro její posilování.

Posilování integrace EU do budoucna
Zdroj: CVVM

Od loňského roku se o čtyři body zvýšil i počet lidí, kteří jsou pro zachování stávající míry zapojení Česka do Unie, tento názor zastává 46 procent. Názory na posílení a oslabení zapojení republiky v rámci EU se nezměnily a postoje lidí jsou v tomto ohledu nadále vyrovnané: 22 procent je pro posílení a 25 procent pro oslabení zapojení Česka do Unie.

CVVM provedlo průzkum v dubnu mezi více než 1115 lidmi staršími 15 let. První část byla zaměřena na názory veřejnosti na členství Česka v EU, druhá část na názory na budoucnost EU a přijetí eura.