Tři čtvrtiny evropských učitelů jsou ženy, nejvíce mužů učí v Lucembursku a Řecku

Na 5. října připadá Světový den učitelů. V Evropské unii se týká necelých 6 milionů pedagogů. Slavit ho můžou převážně ženy, které ve všech členských státech stále tvoří tři čtvrtiny učitelských sborů.

Podíl učitelů na ZŠ a SŠ nad 50 let
Zdroj: Eurostat

V roce 2015 pracovalo na pozicích kantorů v EU 5,7 milionu osob. Šlo přitom o vyučující na prvních a druhých stupních základních škol, a o vyučující na oborech zakončených maturitou. Převážná většina z nich byly ženy – zastoupení v učitelských sborech bylo 72 procent, tedy 4,1 milionu učitelek.

Procento učitelů na ZŠ a SŠ podle pohlaví
Zdroj: Eurostat/EK

Největší podíl žen na pozicích učitelů byl v Litvě a Lotyšsku, kde přesahoval 85 procent. Více než osmdesát procent žen ve sborovnách bylo také v Bulharsku, Estonsku, Slovinsku nebo v Itálii. Naopak nejvíce učitelů bylo ve Švýcarsku, Lucembursku nebo v Řecku.

Na základních a středních školách v EU je třetina kantorů starších 50 let. Vůbec nejvyšší počet vyučujících starších padesáti let je v Itálii, kam do této skupiny spadá 57 procent lidí. Vysoký podíl osob starších padesáti let mají také učitelské sbory v Bulharsku, Lotyšsku, Litvě a v Německu.

Itálie má také nejvyšší podíl pedagogů starších 60 let, učí zde 18 procent, v Estonsku pak 17 procent takových osob. Naopak nejvíce vyučujících pod třicet let mají ve Velké Británii, na Maltě, v Lucembursku a v Belgii.

Podíl učitelů na ZŠ a SŠ podle věku
Zdroj: Eurostat