Zemřel bývalý ministr spravedlnosti a známý advokát Karel Čermák

Ve věku 82 let zemřel bývalý ministr spravedlnosti a někdejší dlouholetý předseda České advokátní komory (ČAK) Karel Čermák. Komora informaci zveřejnila na svém twitterovém účtu. Mluvčí profesní organizace advokátů Iva Chaloupková uvedla, že Čermák pro komoru byl a zůstane nezpochybnitelnou morální autoritou.

Karel Čermák
Zdroj: ČTK Autor: Michal Doležal

„Česká advokacie přijímá tuto zprávu s nesmírnou lítostí, odešel člověk, který se, řečeno s klasiky, zasloužil o advokátní stav. Díky němu a několika dalším, kterých si rovněž nesmírně vážíme, byla po revoluci 1989 velmi záhy obnovena nezávislá svobodná advokacie, v jejímž čele doktor Čermák i několik období stál,“ uvedla mluvčí ČAK. Chaloupková dodala, že Čermákovi byla nadevše etika výkonu profese advokáta.

„Pan doktor Čermák byl autorem mnoha systémových řešení, která zakotvila právní postavení advokacie v justičním systému,“ uvedl pro ČT24 současný předseda České advokátní komory Martin Vychopeň.

Video Studio ČT24
video

Martin Vychopeň: Karel Čermák zakotvil právní postavení advokacie

Martin Vychopeň: Karel Čermák zakotvil právní postavení advokacie

Karel Čermák hostem pořadu Hyde Park (2012)

„Advokátní stav bude na Karla Čermáka vzpomínat na straně jedné jako na otce zakladatele a na straně druhé jako na autora etického kodexu a experta přes etiku. Takového znalce etiky bude advokátní komora znovu dlouho hledat,“ dodal Martin Vychopeň.

Specialista na právo duševního vlastnictví Čermák stál jako nestraník v čele ministerstva spravedlnosti od září 2003 do června 2004, kdy na funkci ve vládě Vladimíra Špidly rezignoval. Zareagoval tak na rozhodnutí kabinetu vzít soudcům 13. a 14. platy, což označil za útok na soudní moc. 

Čermák se narodil 13. září 1934 v Praze. Vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titul doktora práv získal v roce 1965. Poté se věnoval advokacii. V roce 1968 se stal předsedou Městského sdružení advokátů v Praze. O rok později odmítl vstup do KSČ i jakoukoli jinou spolupráci s normalizačním režimem a na funkci předsedy sdružení rezignoval.

V čele České advokátní komory působil v letech 1990 až 1993 a 1996 až 2002. Podílel se na přípravě řady zákonů týkajících se advokacie, je autorem řady odborných studií. Pracoval také jako rozhodce u Rozhodčího soudu při České hospodářské komoře a České agrární komoře, u Rozhodčího soudu při Mezinárodní hospodářské komoře ve Vídni a Mezinárodního arbitrážního centra pro duševní vlastnictví v Ženevě.

V roce 1994 mu rakouský prezident udělil vyznamenání za zásluhy. V roce 2005 získal v Česku titul Právník roku.