Člověk v tísni a ADRA pomáhají v Česku i ve světě už 25 let

Humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA již čtvrt století pomáhají lidem. Obě organizace vznikly v době válečných konfliktů na Balkáně a zapojily se do pomoci místním obyvatelům. Za dobu své existence pomohl Člověk v tísni už více než 18 milionům lidí z více než padesáti zemí.

Video Události
video

Organizace Člověk v tísni a ADRA slaví 25 let působení v ČR

Organizace Člověk v tísni vznikla v roce 1992. U jejího zrodu stála skupina válečných zpravodajů, kterým již nestačilo pouze informovat o konfliktech a krizích ve světě, rozhodli se proto přímo zapojit do pomoci obyvatelům postižených oblastí. V roce 1992 vyjely z Prahy první humanitární konvoje s potravinami, léky a oblečením do Bosny nebo Sarajeva, kde v té době probíhala válka.

„Já si asi nejvíc pamatuju na sbírku SOS Sarajevo. Tehdy jsme s Českou poštou vymysleli vkladový certifikát a s Českou televizí, že uděláme kampaň. A lidé stáli fronty na to, aby mohli pomáhat lidem v Sarajevu, Mostaru a z jednoho večera do druhého rána se objevilo 6 milionů, které dali jednotlivci po stovkách,“ vzpomínal na začátky organizace její zakladatel a ředitel Šimon Pánek. 

V současnosti působí Člověk v tísni ve 32 zemích a hospodaří s rozpočtem 1,7 miliardy korun. I náplň jeho práce se v mnohém změnila. Stále sice pracuje v krizových oblastech a pomáhá třeba na obou stranách konfliktu na Ukrajině nebo v Sýrii. Stále víc se ale zaměřuje i na obyvatele České republiky, kteří bojují s chudobou a zadlužením. Nově se také orientuje na mediální výchovu, aby mladí lidé pochopili probíhající změny ve světě.

Například na Ústecku se terénní pracovníci organizace starají o zhruba dvanáct vyloučených lokalit. Největší z nich jsou Předlice, ve kterých byla velká část domů privatizovaná. Lidé, kteří v místě žijí, nyní musí kvůli majitelům domů platit vyšší nájmy než v centru města. Kromě bydlení ale pracovníci radí lidem i s prací, dluhy nebo doučováním dětí.

„Určitě má naše práce smysl. My pomáháme jednotlivcům a rodinám a tam se nám v těchto případech daří jim pomoci, zlepšit jejich sociální situaci,“ komentoval činnost vedoucí místní terénní práce Vít Kučera.

Výročí slavili pracovníci i dobrovolníci

Terénní pracovníci, dobrovolníci i zaměstnanci Člověka v tísni se ve čtvrtek setkali v Pražské Křižovatce, kde 25. výročí organizace oslavili. Zároveň tak poděkovali dárcům za podporu.

„Jsou hrozně štědří, máme 22 tisíc pravidelných dárců, kteří nám měsíčně pošlou stovku nebo dvě a nám to hrozně pomáhá pružně reagovat v případě náhlých katastrof,“ uvedl ředitel fundraisingu organizace Tomáš Vyhnálek. Na slavnostním večeru byla také pokřtěna kniha rozhovorů Člověk 25.

Tím ale oslavy výročí nekončí. V průběhu června se bude konat výstava k 25 letům organizace nebo koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí.

ADRA pomáhá s péčí o seniory nebo při živelních pohromách 

Čtvrt století působení v České republice slaví také mezinárodní humanitární organizace ADRA. V posledních letech se zaměřuje zejména na konkrétní lidi, kteří se ocitli v těžké situaci kvůli mimořádným událostem. ADRA pomáhá ve 130 zemích světa, v Česku pracují ve zdravotnictví a v sociálních zařízeních přes tisíc dobrovolníků.

Stejně jako Člověk v tísni začala i ADRA fungovat v roce 1992, tedy době válečného konfliktu na Balkáně. Výtěžek její první finanční a humanitární sbírky putoval do Chorvatska. Organizace také odvážela uprchlíky, kteří se chtěli vrátit, do Sarajeva.

„V počátcích se pomoc hodně vozila třeba do okolních zemí, dnes je to pomoc přímo na místě. Je snaha lidi zapojit do pomoci tak, aby se byli schopní postavit na vlastní nohy a pomohli si sami,“ popsal činnost organizace její mluvčí Jakub Charvát.

Nadace ADRA poslední tři roky pomáhá především jednotlivcům v České republice. Celkem se v Česku nachází 11 dobrovolnických center, která se zaměřují na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Zároveň ADRA patří mezi největší koordinátory pomoci při povodních a dalších živelních pohromách. Pomáhá ale také třeba se vzděláváním mladých lidí, ve kterých se snaží probudit zájem o globální témata.