Univerzitní stavby mění tvář Česka. Novým objektem se pyšní Přírodovědecká fakulta UHK

Mezi architektonicky nejzajímavější počiny patří přestavby areálů tuzemských univerzit. Díky státním dotacím či finančním prostředkům z evropských fondů se v minulých letech dočkaly nových budov studenti vysokých škol ve Zlíně, Ústí nad Labem, Brně, Olomouci, Plzni, Liberci nebo Hradci Králově. Posledně jmenované město ve středu slavnostně otevřelo prostory Přírodovědecké fakulty. Ta je v pořadí třetí novou budovou kampusu Na soutoku patřícího Univerzitě Hradec Králové (UHK). Univerzita chce ve výstavbě v této lokalitě pokračovat.

Univerzita Hradec Králové a nová budova její Přírodovědecké fakulty
Zdroj: UHK

„Hlavním cílem univerzity bylo vybudovat špičkově vybavené přírodovědné prostory pro výuku a výzkum. Vzdělávají se zde studenti ve velmi žádaných studijních oborech, jako je například Systematická biologie a ekologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Finanční a pojistná matematika,“ uvedl rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča.

Děkan Přírodovědecké fakulty UHK Pavel Trojovský dodal, že fakulta před dokončením nového objektu sídlila ve třech starých budovách, kde nebyly ideální podmínky například pro laboratoře. „My jsme potřebovali hlavně rozšířit výzkumné laboratoře i vylepšit prostory pro studenty, což nová budova všechno přinesla,“ řekl Trojovský. Fakultu navštěvuje 630 studentů. Projekt výstavby její nové budovy stál 450 milionů korun. 

Podle údajů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo od roku 2004 financováno ze státního rozpočtu vybudování čtyř vysokoškolských areálů: 

  • Kampus Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích
  • Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Areál Na soutoku Univerzity Hradec Králové
  • Areál Západočeské univerzity v Plzni

V případě těchto kampusů se primárně jednalo o rozsáhlou výstavbu výukových (výzkumných) prostor, nikoliv ubytovacích kapacit, na místě je tedy použít slovo „kampus“ v uvozovkách.

Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pak bylo podpořeno celkem 65 projektů vysokých škol a na projektech bylo vyčerpáno 11,788 mld. Kč. Šlo jak o projekty nové výstavby od jedné až po více budov či projekty rekonstrukce stávajících budov (v některých případech i zároveň s pořízením přístrojového vybavení), tak i o projekty bez stavby, pouze s nákupem přístrojů a zařízení.