Ve svatovítské katedrále se zabydlí varhany ze Španělska. Přiveze je osm kamionů

Nové varhany pro katedrálu svatého Víta postaví španělská firma Gerharda Grenzinga. Mezi 138 varhanami vytvořila třeba nástroje do bruselské či madridské katedrály a uskutečnila přes 90 rekonstrukcí historických nástrojů. Píšťaly pro Prahu budou inspirovány francouzskými vlivy a kromě klasické hudby umožní hrát také současné varhanní skladby.

Video Události
video

Události ČT: Katedrálu svatého Víta budou rozeznívat španělské varhany

Na základě mezinárodní soutěže vznikne symfonický nástroj o 97 rejstřících. Nejmenší píšťala bude měřit sedm milimetrů, nejdelší přesáhne sedm metrů. Celé varhany do Prahy poveze osm kamionů, jejich celková hmotnost přesáhne 20 tun.

Španělský autor chce do varhan zakomponovat češtinu

„Je naším přáním, aby varhany navázaly na tradici českých nástrojů a tuto tradici dále obohatily o znalosti a zkušenosti z jiných zemí. Stavba velkých varhan ve svatovítském chrámu znamená pro nás jedinečnou výzvu,“ uvedl při setkání u příležitosti podpisu smlouvy Grenzing. Dodal, že každý jazyk jinak zní, bude prý poslouchat češtinu a pokusí se její zvuk a melodii do varhan promítnout.

Video Dominik Duka zkouší zvuk první píšťaly budoucích varhan svatovítské katedrály
video

Dominik Duka zkouší zvuk první píšťaly budoucích varhan svatovítské katedrály

Stavba nového nástroje si vyžádá investici 80 milionů korun a poprvé by měl rozezvučet loď katedrály v říjnu 2019. Peníze mají být podle plánů Nadačního fondu Svatovítské varhany shromážděny v národní sbírce, dnes je v ní třetina potřebných peněz. Varhany mají nahradit provizorní nástroj a symbolicky na počátku 21. století dovršit staletí trvající budování katedrály.

„Každý hudební sloh si vyžaduje jistý typ varhan. V zásadě existují dva pohledy. Buď se staví kopie nějakého slavného nástroje, nebo usilujeme o to, aby byl nástroj co nejvíce univerzální. My potřebujeme originální, technicky dokonalý nástroj. Je potřeba, aby disponoval velkým spektrem barevných rejstříků a bylo možné na něj zahrát hudbu od Bachovy Passacaglie až po současné autory.“

Josef Kšica

regenschori katedrály svatého Víta
Výběr peněz cestou národní sbírky považuje iniciátor projektu kardinál Dominik Duka za symbolickou vzhledem k tradici kolektivního úsilí v české historii. „Veřejná sbírka postavila nejen budovu Národního divadla, ale byla také hlavním zdrojem financování během stavby svatovítské katedrály v 19. století. Katedrála díky tomu patřila všem a její symbol dalece přesahoval a stále přesahuje jakýkoli církevní rámec. Katedrála je dnes symbolem duchovního dědictví, kultury a historie,“ vysvětlil symboliku sbírky Duka.

Video Křesťanský magazín
video

Reportáž v Křesťanském magazínu na ČT2 19. března

Vzhled nástroje bude odpovídat 21. století

Do loňské soutěže se přihlásily čtyři varhanářské firmy. Vybíralo se z variant klasických i moderních, nakonec zvítězilo soudobé pojednání firmy Gerhard Grenzing. Hudební podoba nového nástroje je zřejmá, obtížné je podle organizátorů architektonické a umělecké ztvárnění prospektu varhan.

Známé jsou podoby barokních varhan, nový nástroj však vzniká ve 21. století, čemuž bude odpovídat jeho vnější vzhled. Vzhledem k mimořádné historické hodnotě katedrály i jejího významu jako duchovního středu českého státu vybrali autoři jako variantu volnou sestavu píšťal v prostoru kruchty.