Soudy budou dále zkoumat zamítnutá povolení k pobytu, poslanci změnu neschválili

Poslanci odmítli návrh, podle kterého by cizinci neměli nárok na soudní přezkum při zamítnutí žádosti o pobyt. Pozměňovací návrh byl součástí vládní novely cizineckého zákona, který upravuje podmínky pobytu cizinců v ČR. Tu poslanci schválili včetně některých dalších pozměňovacích návrhů.

Cizinecká policie v Karlových Varech
Zdroj: ČTK Autor: Jan Sokol

Poslanci schválili novelu zákona o pobytu cizinců, která původně měla především upravovat podmínky pro jejich zaměstnávání. Sněmovna ale přijala velkou část pozměňovacích návrhů, které předložil poslanec Václav Klučka (ČSSD) spolu s ministerstvem vnitra. Kritikům i z řad KSČM a ANO přitom vadilo mimo jiné to, že novela má omezit právo na sloučení rodin cizinců.

Pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, bude možné zastavit řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by nebo předkládal padělané doklady a vliv na řízení by mělo i odsouzení pro úmyslný trestný čin.

Původní jádro novely potom předpokládá, že pracující cizinci budou moci zůstat v Česku až půl roku bez toho, aby museli po třech měsících žádat o prodloužení víz. Podnikající cizinci by mohli zůstat až dva roky, pokud by se jejich aktivity týkaly významné investice. Na druhé straně zákon zavádí postihy za takzvané skryté  agenturní zaměstnávání bez povolení úřadu práce a zavádí kategorii  nespolehlivého zaměstnavatele v případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. 

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) prohlásil novelu ve schválené podobě za odpověď na migrační krizi a audit národní bezpečnosti. „Zákon pomáhá v našem postoji vůči zaměstnávání cizinců. Není to restrikce, není to snaha cizince odsud vyštvat, je to snaha nastavit jasná pravidla, která platí pro všechny,“ uvedl.

Video Události
video

Zpřísnění podmínek pro cizince vyvolává spory

Součástí schváleného znění však není pozměňovací návrh Václava Klučky, který měl zrušit soudní přezkum při zamítnutí povolení k pobytu. Před hlasováním se přitom zdálo, že většina poslanců je zpřísnění nakloněna. Klučka již dříve odkázal na audit národní bezpečnosti. „Jednoznačně konstatoval, že je třeba v oblasti migrace zpřísnit,“ řekl. Naopak ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) varoval, že by taková změna byla v rozporu s ústavou.

Milan Chovanec  hájil zrušení soudního přezkumu potřebou urychlit rozhodování o povolování pobytu. Připomněl, že už nyní rozhodnutí přezkoumává ministerstvo. Zamítnutím návrhu ale zklamán nebyl. „Že tam soudní přezkum zůstává, nám život nekomplikuje,“ konstatoval.

Změna zákona je nutná kvůli směrnicím EU, které byly schváleny před třemi lety. Nově má být v zákoně zaveden nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Karta umožní cizincům být v Česku až půl roku, pokud pracují na pozici manažera, specialisty či stážisty ve firmě nebo korporaci, která má sídlo mimo Evropskou unii. Až půl roku by v zemi mohli pracovat také cizinci, kteří přijeli kvůli sezonní práci.