VZP dá v příštím roce na péči devět miliard navíc. Správní rada schválila pojistný plán

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) schválila zdravotně pojistný plán na rok 2017, což je obdoba rozpočtu. Na zdravotní péči dá pojišťovna 161,7 miliardy korun. To je o necelých devět miliard (6 %) víc, než v letošním roce. Celkové příjmy základního fondu budou činit 168,25 miliardy korun, výdaje pak mají být o 250 milionů nižší.

Vyšší příjmy VZP pro příští rok souvisí mimo jiné s pozitivním vývojem ekonomiky. Navíc vzroste výše pojistného za státní pojištěnce, které se od ledna zvýší z 870 na 920 korun. K tomu stoupá i minimální mzda a s tím souvisí nárůst minimálního pojistného z 1337 na 1485 korun měsíčně.  

Na provoz bude mít VZP 4,9 miliardy korun, což odpovídá maximálnímu limitu 2,91 procenta příjmů, který může pojišťovna na provoz využít. V příštím roce chystá VZP prodej několika nemovitostí. Na investice plánuje výdaje zhruba 700 milionů, určených především na IT.

Do rezervního fondu převede pojišťovna 600 milionů. Splní tak zákonný požadavek, aby měla v rezervě minimálně 2,3 miliardy. Do fondu prevence pak převede 500 milionů: v rámci prevence bude VZP hradit výdaje na včasné odhalení lidí s vrozeným vysokým cholesterolem.