Začíná fungovat registr přestupků, recidivisty čekají vyšší pokuty

V sobotu začne fungovat Centrální evidence přestupků, která má umožnit přísnější trestání recidivistů. Za opakované přestupky jim bude hrozit vyšší pokuta. Údaje se budou v evidenci uchovávat pět let a začnou se do ní zapisovat od 1. října. Přestupky spáchané před tímto termínem v ní uvedené nebudou. Oznámil to ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Cílem evidence je především přísnější a účinnější trestání recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků. Podle ředitelky Rejstříku trestů Radky Paulové půjde o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Orgány v Česku pravomocně každý rok rozhodnou o zhruba 500 tisících přestupcích.

Recidivistům se o polovinu zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možno uložit. Třeba za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 000 korun musel zaplatit až o 10 000 víc.

Video Studio ČT24
video

Evidence přestupků má přinést účinnější trestání recidivistů

Registr také různým orgánům poskytne lepší přehled o pachatelích. „Nyní jsou informace roztříštěné a není možné zjistit, jestli se osoba nedopustila přestupku v jiném místě,“ uvedla Paulová.

Údaje budou moci získat například městské úřady, policisté, státní zástupci nebo soudy. Výpis z rejstříku se svými informacemi budou moct na základě žádosti získat i občané.

Drobné krádeže, poškozování věcí, rvačky 

Do registru se budou zapisovat přestupky v oblasti ochrany majetku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, na úsecích zemědělství a myslivosti nebo obrany České republiky. 

Video Události
video

Události: Co změní centrální evidence přestupků?

Podle Pelikána jde o přestupky, které nejsou trestným činem a jejich evidování má smysl: „Zejména jde o drobné krádeže, poškozování věcí, strkanice, rvačky a výtržností.“

Evidence vznikla na základě nového zákona o Rejstříku trestu z loňského srpna. Vytvořila ji společnost CCA Group a.s. za 8,5 milionu korun. Podle Paulové před spuštěním nejsou žádné problémy.