Úklid za dvě stovky, ale i za čtrnáct. Kontroloři prošli hospodaření ministerstev

Ministerstva obrany, zemědělství a práce se dopustila porušení rozpočtové kázně a v některých případech nehospodárně nakupovala materiál i služby. Vyplývá to z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři se zaměřili na výdaje za nákup kancelářských potřeb, jazykové vzdělávání, poradenské služby nebo ostrahu a úklid budov. Prověřili výdaje v letech 2013 a 2014 za téměř 245 milionů. Ministerstva v reakcích uvedla, že opatření k nápravě přijala už před kontrolou NKÚ. Úřad podle nich upozorňuje na zakázky uzavřené za minulých vedení.

Ministerstvo obrany (MO) podle kontrolorů nesprávně zadávalo zakázky na nákup kancelářských potřeb a tonerů jako zakázky malého rozsahu. Jejich cena přitom v kontrolovaných letech překročila 79 milionů korun bez DPH, což je více, než kolik zákon pro tento typ zakázek povoluje. MO již přijalo opatření, aby se chyba neopakovala.

Kontroloři také upozornili na veliké rozdíly v cenách jazykových kurzů mezi jednotlivými resorty. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) například platilo za jednu lekci angličtiny 1,5krát více než MO.

Ministerstvo zemědělství (MZe) také zaplatilo v roce 2013 téměř 2,5 milionu korun za jazykové kurzy, které měly proběhnout až v dalším roce. Jednomu poskytovateli dokonce zaplatilo dopředu 1,4 milionu korun, čímž podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň. Ministerstvo zemědělství pochybení uznává. Podle mluvčí resortu Markéty Ježkové už kurzy proplácí zpětně. 

MZe dále zaplatilo za účast odborného experta na dvanácti veřejnosprávních kontrolách téměř 4,7 milionu korun, ačkoli má pro tyto kontroly samostatný odbor s dvaceti zaměstnanci. Tady se ale resort ohradil. „Ačkoliv NKÚ uvádí, že mělo ministerstvo na tyto kontroly vlastní odbor s 20 zaměstnanci, ve skutečnosti mělo v roce 2014 na oddělení kontrol a evidence stížností jen sedm lidí, kteří mohli vykonávat veřejnosprávní kontrolu podřízených organizací,“ uvedla Ježková.

Proto ministerstvo podle zákona o finanční kontrole přizvalo externí firmu, kterou našlo v řádném výběrovém řízení, dodala. Podle ní se tím podařilo v dostatečné míře zajistit odborné a objektivní kontroly podřízených organizací. Od roku 2015 ministerstvo odbor auditu a supervize posílilo, takže má dostatek vlastních zaměstnanců na veřejnosprávní kontroly. 

Ministerstvo: Smlouvy uzavřelo předchozí vedení

Velké rozdíly našla kontrola i v cenách plateb za úklid. Ty se v kontrolovaných letech pohybovaly od téměř 226 korun u MO do 1370 korun u MPSV za sto metrů čtverečních. MPSV navíc podle kontrolorů platilo měsíčně za úklid v jedné budově o 3,5 tisíce korun více, než mělo ve smlouvě, a to již od roku 2009. Celkem tak úklidové firmě zaplatilo navíc přes sto tisíc korun.

Podle ministerstva práce ale NKÚ kritizuje smlouvy uzavřené za předchozích vedení. „V uplynulých dvou letech došlo k výraznému snížení cen, které MSPV za služby dodavatelům platí,“ uvedl mluvčí Petr Habáň. Podle náměstka sekce pro řízení úřadu Petra Hejduka byla cena za úklid snížena v rámci veřejné zakázky vyhlášené už v roce 2014. Za pravidelný úklid v resortních objektech činí 630 korun bez DPH na 100 metrů čtverečních za měsíc.