Registraci útulků a větších chovů psů schválila vláda

Registrace útulků pro opuštěná zvířata by měla být povinná, stejně jako registrace chovů s více než pěti fenami. Změny přináší novela veterinárního zákona, kterou schválila vláda. Norma také povoluje možnost domácích porážek skotu do šesti let a povolení pro chovatele, aby mohli některá léčiva injekčně podávat hospodářským zvířatům sami místo veterinářů. „Vláda schválila novelu veterinárního zákona, která zapracovává připomínky z praxe a zjednodušuje praxi zemědělcům a prodej ze dvora,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Předloha nyní míří do sněmovny.

V současnosti musí nahlašovat chovy psů lidé, kteří podnikají s živnostenským oprávněním. Osoby, které je chovají bez něj, tak nemusí činit. Nově by měli hlásit chovy psů úředním veterinářům ti, kteří mají minimálně pět fen starších jednoho roku. Stát se tak snaží účinněji zasáhnout proti tzv. množírnám psů, kde zvířata často žijí ve špatných podmínkách. 

Podobně se budou muset registrovat u veterinářů útulky pro opuštěná zvířata, kde podle důvodové zprávy k novele jsou někdy zvířata týrána. Státu se nebudou ale muset hlásit například chovatelé služebních psů, vodících nebo asistenčních psů, loveckých psů nebo psů k odhalování výbušnin.

Novela povoluje možnost domácích porážek skotu do šesti let

Nově si budou moci hospodáři doma porazit skot mladší než šest let. Na jednom hospodářství ale budou moci porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety ročně. Zkrátí se nahlašovací povinnost u domácí porážky veterinářům z týdne na tři dny. Maso z telat budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele. Výjimku z nahlašování domácí porážky budou mít chovatelé u kusů, u kterých je zabití nutné, například kvůli poranění.

Chovatelé bez odborné způsobilosti budou moci podle novely odebírat vzorky mléka, měřit u zvířat teplotu, vyšetřovat moč po spontánním močení či pomáhat s porody při jejich normálním průběhu. Pokud bude chovatel odborně způsobilý, například bude mít vysokoškolský diplom z veterinární hygieny a ekologie, či v podobném oboru, bude moci aplikovat léky zvířeti injekčně. „Ošetřující veterinární lékař stanoví veterinární léčivý přípravek, množství léčivého přípravku a místo a způsob injekční aplikace,“ dodává důvodová zpráva. Lékař bude moci i rozhodnout, že bude léky podávat injekčně on sám. Některé veterinární úkony bude moci dělat chovatel po absolvování přibližně jednodenního kurzu.

Novela má také do zákona doplnit funkci takzvaného prohlížitele včelstev, který bude oprávněný kontrolovat včelstva v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel. Norma upravuje i prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.

Video Studio ČT24
video

Registraci útulků a větších chovů psů schválila vláda