Etická komise ocenila dalších šest protikomunistických odbojářů

Dalších šest účastníků protikomunistického odboje získalo oficiální ocenění. Čtyřem z nich ho etická komise udělila in memoriam. Za protistátní činnost je režim poslal do uranových dolů, vyvlastnil jim majetek anebo je odsoudil ke čtvrtstoletí vězení. Jediným, kdo si dekret a odznak má převzít osobně, je Josef Hořák.

Video Události
video

Etická komise ocenila dalších šest protikomunistických odbojářů

Josef Hořák byl ve skupině, která bojovala proti komunistickému režimu zejména šířením protikomunistických letáků a shromažďováním důležitých informací především vojenského a průmyslového charakteru. Za vyzvědačství a velezradu byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.

„Celý život jako bývalý politický vězeň až do roku 1989 zasvětil boji proti komunismu a v boji vytrval. Organizovali bytové semináře, což byla vlastně paralelní společnost, kterou vytvářeli,“ vysvětlil předseda Etické komise Jiří Kaucký.

Mezi oceněné patří také Jiří Koutník, otec farmářky Ludmily Havránkové. Statkář Koutník byl oceněn jako vůdčí osobnost skupiny, která v Plačicích na Královéhradecku veřejně vystupovala proti kolektivizaci venkova v 50. letech minulého století.

Komunistickým soudem byl uznán vinným ze sdružování proti republice a sabotáže. Odsouzen byl k šestiletému vězení, propadnutí veškerého jmění ve prospěch státu a ztrátě občanských práv. Rehabilitován byl v roce 1990. Ocenění získal za to, že se zasazoval o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek, v čemž jeho dcera pokračovala.

Dekrety byly přiznány rovněž in memoriam Jaroslavu Strakovi, který byl členem protikomunistické odbojové skupiny Erqije, a za přípravy úkladů o republiku byl poslán na 25 let do vězení. 

Ladislav Hošťálek byl za pomoc dvěma členům odbojové skupiny Hory Hostýnské odsouzen pro velezradu k šesti letům žaláře a Hildegarda Přiklopilová k deseti letům za to, že pomohla agentovi americké armádní zpravodajské služby získat informace o jáchymovských uranových dolech.

Přímo v těchto dolech musel nuceně pracovat další z oceněných Břetislav Dofek, který byl komunistickým režimem vězněn 14 let za vyzvědačství a velezradu. Pětaosmdesátiletý Dofek ocenění převezme v zastoupení, neboť jeho zdravotní stav mu nedovolil přicestovat z USA.

Status bojovníka třetího odboje přiřklo ministerstvo obrany od roku 2011 zhruba tisícovce lidí.