Bečvář: Armáda roste. Na podzim začne výcvik civilistů i zkouška mobilizace

Od října armáda nabídne výcvik prvním civilistům, kteří se dobrovolně přihlásí na vojenské cvičení. Náčelník generálního štábu Josef Bečvář věří, že mezi lidmi o novinku, kterou přinesou novelizované branné zákony, bude zájem. S potěšením kvituje, že rostou stavy armády, do konce roku by mohla dosáhnout 84 až 85 procent naplněnosti. Na podzim bude uspořádán štábní nácvik mobilizace.

Bečvář do funkce náčelníka generálního štábu nastoupil loni v květnu, kdy nahradil Petra Pavla, který odešel do velení NATO. Jako největší úspěchy armády za dobu pod svým velením označil Bečvář přijetí koncepce výstavby armády do roku 2025 a desetiprocentní nárůst rozpočtu. „Je také pravdou, že se nám loni podařilo velmi slušným způsobem vyčerpat rozpočet,“ chválil.

Vyzdvihl také zahájení náborů. Stav armády je nyní i s rekruty v kurzu základní potřeby ve Vyškově naplněn z 81 procent. „To je opravdu velký skok, protože když jsem nastupoval do funkce, tak naplněnost byla až dramaticky nízká,“ řekl. „Pokud se podaří naplnit i podzimní nástupní termín, naplněnost by mohla být 84 až 85 procent,“ předpokládá.

Zdůraznil také stabilizaci počtu vojáků u rozhodujících jednotek, za které považuje čtvrtou brigádu rychlého nasazení a sedmou mechanizovanou brigádu. Vojáci podle něj stále chybí u 14. pluku logistické podpory, u kterého armáda buduje zcela nový třetí prapor, nebo u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

 

Ilustrační foto – česká armáda
Zdroj: ČT24
Autor: Jan Langer

Bečvář: Už v říjnu si to můžete vyzkoušet

Od července začne platit balík armádní legislativy, jejímž cílem je zlepšit podmínky pro příslušníky aktivních záloh. Zavádí také možnost přihlásit se na dobrovolné cvičení. Ve Vyškově by se první cvičení mohla uskutečnit už v říjnu. „Občan, který zvedne ruku a řekne, já si to chci vyzkoušet, bude mít už od října možnost projít si cyklus přípravy zálohy,“ motivuje civilisty Bečvář.

Kolik lidí se na cvičení přihlásí, armáda zatím neví. „Musíme to vyzkoušet. Nevíme, jestli 1. října přijede do Vyškova 30, 300 nebo 3000 lidí. Budeme se muset s tím naučit pracovat, protože kapacity Vyškova nejsou neomezené. Takže podle prvního roku se budou modelovat další roky,“ vysvětluje náčelník generálního štábu.

Dobrovolná cvičení, která nahradila zvažované povinné odvody, dají lidem možnost ukázat ochotu k obraně státu. Někteří lidé z ozbrojených sil ale litují, že se povinné odvody nepodařilo prosadit. Bečvář by nyní nechal tuto diskusi uzavřenou. „Jsem optimista, věřím, že se naplní aktivní zálohy a že tu budou lidé, kteří si budou chtít projít i jen tím dobrovolným základním výcvikem, budou se chtít tímto způsobem ztotožňovat s obranou Česka,“ přeje si.

Nácvik mobilizace

Armáda také připravuje cvičení, jímž chce prověřit všechny fáze mobilizace. Podobné otestování uvedení vojska do válečné pohotovosti se v České republice dlouho neuskutečnilo.„Jsem přesvědčen, že to je jedna z hlavních povinností armády,“ myslí si Bečvář.

Štábní nácvik v gesci sedmé mechanizované brigády se uskuteční v říjnu, cvičení pak ve druhém čtvrtletí příštího roku. „Nikdo z civilní veřejnosti nemusí mít strach, že bude mobilizován, nebo že budeme rekvírovat civilní vozidla,“ ujišťuje Bečvář s tím, že se zkouška bude týkat jen armády a aktivních záloh, jejichž příslušníci budou mít roli figurantů.

Nácvikem se prověří celý systém nástupu až po dosažení bojové připravenosti mobilizovaných. Bečvář předpokládá, že koncem roku 2017 bude cvičení vyhodnoceno. Vedení armády se následně rozhodne, jak bude dále postupovat a jaké další formy procvičování zvolí.

Počet vojáků by se mohl zvýšit. Pokud budou peníze

Podle koncepce výstavby armády by v českém vojsku mělo sloužit přes 24 tisíc vojáků z povolání, 3720 občanských zaměstnanců a zhruba 5 tisíc vojáků aktivní zálohy. Další vojáci a civilisté jsou pak zařazeni přímo pod ministerstvo obrany, to by mělo celkem mít k dispozici asi 42 tisíc lidí.

Počty vojáků v armádě mezi lety 1992–2015
Zdroj: Armáda ČR

„Číslo 24 tisíc vzniklo z revize sil, kdy jsme šli kapitolu po kapitole,“ vysvětlil Bečvář. Plánovači podle něj velmi pečlivě posoudili, kolik vojáků je potřeba k fungování armády v Česku a k plnění závazků vyplývajících z bezpečnostní strategie.

Připustil, že by se počet vojáků mohl v budoucnosti zvýšit. „Jestli Česká republika opravdu zjistí, že to číslo je nedostatečné, tak se musí udělat určitá revize. Ale na druhé straně se musí říct, jestli na to Česká republika bude mít finanční prostředky,“ řekl. První etapa výstavby armády je stanovena do roku 2020, její hodnocení by tak podle Bečváře mohlo začít v roce 2019.