Ústavní soud odmítl návrh na zrušení inkluze ve školství

Ústavní soud odmítl návrh na zrušení tzv. inkluze ve školství. Návrh nesplňoval formální požadavky, a soud se jím proto nemohl zabývat. Podal ho advokát Richard Novák zastupující rodiče devíti žáků a pedagoga brněnského ústavu sociální péče na Kociánce, jenž se postiženým věnuje. 

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Podle Ústavního soudu nejsou navrhovatelé jakožto fyzické osoby oprávněni napadnout přímo ustanovení školského zákona a jeho prováděcí vyhlášky. „Ústavní soud se tedy návrhem věcně nemohl zabývat a odmítl jej z procesních důvodů,“ zdůvodnil soud rozhodnutí na svém webu.

Stížnost podával Novák z toho důvodu, že prý inkluze spíše postiženým dětem uškodí: „My tvrdíme, že zavedení inkluze, tedy sloučení dětí bez jakýchkoli zdravotních omezení do tříd s dětmi s lehkým mentálním postižením, mezi nimiž jsou často autističtí školáci, bude velký problém a spíše těmto postiženým uškodí, než pomůže.“ 

Naopak ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) inkluzi hájí. Nedávno se sešla i s rodiči postižených dětí na Kociánce a snažila se je přesvědčit, že plánované změny budou postupné a rodiče budou moci v rámci nich sami rozhodnout, zda dají dítě do klasické třídy.

Video Zprávy ve 12
video

Ústavní soud stížnost odmítl z formálních důvodů

Novák se ale obává, že v ČR není inkluze řádně otestována a neví se, zda skutečně bude pro handicapované výhodou. Rodiče navrhující zrušení inkluze se domnívají, že dětem s postižením nepomohou srovnat rozdíly mezi nimi a ostatními školáky ani asistenti.

Inkluze vyvolala bouřlivé debaty 

Cílem inkluze je začlenit do kolektivů na klasických základních školách děti s lehkým mentálním postižením, mimořádně nadané děti i školáky s dalšími omezeními. Výuka má být přizpůsobena jejich potřebám. Se zvládnutím různých potíží, odlišností či zdravotních omezení by měli pomoci asistenti, ale také nové školní pomůcky.

Se zavedením inkluze na školách se po deseti letech diskusí počítalo od letošního září. Plán ale vyvolal bouřlivé debaty a u některých rodičů také obavy z toho, jak jejich potomci tento přechod zvládnou. Proto se nakonec ministerstvo školství rozhodlo, že inkluze bude zavedena postupně a vyčlenilo si na vytvoření těchto změn dva školní roky, tedy období od září 2016 do září 2018.