Začíná další kolo pozvánek na preventivní onkologická vyšetření

Pojišťovny začnou v příštích týdnech postupně znovu rozesílat dopisy s pozvánkami na preventivní onkologická vyšetření. Jen největší zdravotní pojišťovna letos rozešle jeden a půl milionu pozvánek. Vyzývat k prevenci budou stejně jako v prvním roce a půl trvání projektu i další zdravotní pojišťovny. I ony budou dopisy rozesílat postupně, v průběhu celého roku.

Vyšetření prsu
Zdroj: ISIFA Autor: Science Photo Library

Předchozí kolo projektu skončilo v polovině loňského roku a bylo úspěšné. „U prsu došlo ke zvýšení účasti asi o 5 procent. Je ovšem nutné, aby ten projekt pokračoval i nadále,“ zhodnotil přednosta radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Jan Daneš.

Na mamografický screening zvou pojišťovny ženy ve věku od 45 let. Lékaři by ale uvítali, kdyby na kontroly chodilo více žen po padesátce. Právě tato věková skupina je totiž z hlediska rakoviny prsu nejrizikovější.

„Nejvýznamnější rizikovou skupinou jsou ženy, u kterých už se v rodině vyskytlo nějaké nádorové onemocnění prsu.“

László Both

lékař z Thomayerovy nemocnice

Pojišťovny začnou pozvánky posílat znovu. A opět na tři typy vyšetření odhalující kromě rakoviny prsu taky karcinom děložního hrdla a rakovinu tlustého střeva. U rakoviny tlustého střeva jsou rizikovou skupinou muži.

Včas by na vyšetření měli přijít hlavně ti, u kterých se onemocnění už dřív objevilo u někoho jiného v rodině. „Pokud rodič bude mít rakovinu tlustého střeva dejme tomu v 50 letech, tak ti příbuzní by měli přijít nejpozději ve 40 letech,“ vysvětlil primář interního oddělení Thomayerovy nemocnice Pavel Kohout.

Video Události
video

Začíná další kolo adresného zvaní na preventivní onkologická vyšetření