Od příštího roku půjdou zřejmě děti k zápisu až v dubnu. Má to snížit odklady

V polovině ledna začínají zápisy do prvních tříd základních škol, mělo by to ale být v tomto termínu naposledy. Už v příštím roce by měly totiž probíhat zápisy až v dubnu. Ministerstvo školství tím chce přispět ke snížení vysokého počtu odkladů školní docházky. Zimní zápisy jsou totiž podle úřadu příliš brzy a pozdější termín by mohl zmírnit nejistotu rodičů.

„Ukazuje se, že Česká republika má velké množství odkladů nástupu do 1. třídy,“ říká náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc. V posledních letech jejich počet navíc rostl a v minulém roce už odkladů nástupu do ZŠ evidovaly školy nejvíc za poslední čtyři roky.

V současnosti probíhají zápisy zbytečně brzy i podle pracovníků ve školství. „Každý měsíc v životě předškoláka je obrovsky znát v jeho vývoji, a možná i taková ta nerozhodnost rodičů by tím pádem byla snížena,“ soudí ředitelka základní školy Eva Smažíková.

Video Události
video

Zápisy v dubnu mají snížit odklady

Povinnost zahájit školní docházku vzniká pro dítě počátkem školního roku, který přijde po dovršení jeho šesti let. Dítě jeho rodiče nebo zákonný zástupce přihlásí do školy i v případě, že chtějí požádat o odklad.

V takovém případě o něj můžou požádat hned při zápisu, nejpozději ale do konce května téhož roku. Žádost podají řediteli školy písemně. K ní musí přiložit doporučující posouzení příslušné poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Většinou ale stačí posudek praktického lékaře.

  • K zápisům do prvních tříd ve školním roce 2016/2017 půjde zhruba 146 tisíc dětí, což je o něco méně než v loňském roce.