Za největší hrozbu považují Češi terorismus a radikální náboženská hnutí

Jako největší hrozbu pro Česko vnímá přes 80 % obyvatel teroristické skupiny nebo jednotlivce. Vyplývá to z průzkumu CVVM, který se uskutečnil v závěru loňského roku. Obavy z možného nebezpečí spojeného s uprchlickou krizí a terorismem tak oproti roku 2014 stouply. Mezi zeměmi vnímají lidé jako reálnou hrozbu pro Česko zejména radikální organizaci Islámský stát a Sýrii.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24 Autor: ČT24

Za terorismem skončil na druhém místě mezinárodní organizovaný zločin, který označilo za velkou hrozbu 66 procent lidí. Zhruba stejný podíl veřejnosti takto vnímá i uprchlíky a radikální náboženská hnutí. Ještě v roce 2014 přitom tuto možnost uvedlo jen 32 procent dotázaných.

Oproti roku 2014 narostl i strach ze vzniku válečného konfliktu, který koncem loňského roku pokládala za největší hrozbu pro ČR polovina respondentů. O rok dříve bylo téhož názoru 29 procent lidí.

Cizince žijící na území Česka většina populace za velkou hrozbu pro bezpečnost nepovažuje. Podobně jsou hodnoceny krajně pravicové a krajně levicové skupiny. Relativně nejmenší hrozbu pak jsou přírodní katastrofy, epidemie, surovinová krize, světová ekonomická krize nebo cizí zpravodajské služby.

Mezi státy, které by podle veřejnosti mohly představovat hrozbu pro bezpečnost Česka, lidé nejčastěji uváděli muslimské země, kde probíhají nepokoje nebo ozbrojené konflikty. Pětatřicet procent lidí uvedlo konkrétně Islámský stát, druhou nejčastěji uváděnou byla Sýrie, za hrozbu pro Česko ji považuje 20 procent Čechů. Mezi zeměmi představujícími hrozbu pro ČR zůstalo i Rusko, ale uvedlo ho méně lidí než v roce 2014.

Průzkum se odehrál ve dnech 30. 11. až 7. 12. 2015 na základě kvótního výběru. Dotazování probíhalo formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem a zúčastnilo se ho 1048 dotazovaných.