Strážníci budou mít zřejmě větší pravomoci

Pravomoci strážníků by se měly zpřesnit, pokuty za část přestupků zpřísnit. Věk pro nástup do služby má být nově 18 let, nikoliv 21 jako dosud. Příslušnou novelu zákona o obecní policii schválila vláda. Návrh chce také rozšířit možnosti uzavírání smluv s obecními policiemi. Strážníci by nově mohli pomáhat i v jiných obcích než v regionu, kde daná obecní policie sídlí, a to třeba při velkých společenských nebo sportovních událostech či demonstracích.

V Česku je zhruba 6250 obcí, obecní policii má 368 měst. Její služby využívá na základě uzavřených smluv zhruba 500 dalších obcí. Nyní mohou strážníci sloužit v jiných městech na základě uzavřené smlouvy tehdy, pokud obec spadá do regionu, kde jejich domovský útvar sídlí. Nasazení mimo region je možné pouze při krizových stavech, jako v minulosti byly třeba povodně.

„Jde především o případy, kdy se na území obce konají společenské, sportovní či jiné podobné akce, jichž se účastní velký počet osob a které jsou tak v rovině možného narušení veřejného pořádku více či méně rizikové, avšak nepředstavují důvod pro vyhlášení krizového stavu,“ popisovaly plánované rozšíření působnosti obecní policie podklady pro vládu.

Strážníci budou smět i do podniků s hazardními hrami po ukončení pracovní doby

Novela zákona chce také zpřesnit působnost strážníků, protože by se mohlo stát, že nikdo nebude řešit přestupky, které se týkají hazardu nebo užívání drog a alkoholu dětmi. Strážníci tak dostanou pravomoc vstupovat do podniků, kde se provozují hazardní hry, a to i po skončení provozní doby. „Účelem není posilovat působnost a pravomoci obecních policií až na úroveň Policie České republiky, neboť tyto dvě složky se od sebe co do svých úkolů fundamentálně odlišují,“ stálo v materiálu pro vládu.

Video Události
video

Události: Strážníci budou mít nové pravomoci

Novela chce také zpřísnit postih za porušení zákona o obecní policii, která se týkají zneužívání stejnokrojů nebo služebních aut lidmi či obcemi, které na to nemají právo. Za tento přestupek nyní hrozí pokuta až dvacet tisíc korun, nově by byla pokuta od třiceti do sto tisíc korun.

Novela by měla platit od 1. ledna 2017, rozhodne o ní parlament.