Krajina v Brdech

CHKO na Brdech bude, schválila vláda

Vláda schválila vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy. Nové zvláště chráněné území o rozloze 345 kilometrů čtverečních má za cíl zachovat cennou brdskou přírodu, její rozlehlé lesy a louky a ojedinělá vřesoviště. CHKO Brdy by měla vzniknout od 1. ledna příštího roku v místech stávajícího Vojenského újezdu Brdy, který se koncem letošního roku zruší, a jižní části Brd. Vznik nové CHKO se dotkne katastrálních území 34 obcí.

 

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že do území bude patřit i zlatonosné ložisko Petráškova hora u Vacíkova. Kvůli ložisku byl Brabec ve sporu s ministerstvem průmyslu a obchodu, které chtělo území nechat otevřené pro případnou budoucí těžbu.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Vláda schválila vyhlášení CHKO Brdy

Události v regionech: Vláda schválila vyhlášení CHKO Brdy

Reportáž: Brdy se odemykají

Celá svým územím do ní spadá pouze obec Míšov, v několika případech zasahují do oblasti svým zastavěným územím obce Nové Mitrovice a Čížkov. Další obce se nacházejí po obvodu mimo území navrhované CHKO, přičemž do ní zasahují pouze jejich katastry.

Součástí brdské CHKO budou například významná paleontologická naleziště, skalní výchozy, kamenná moře a sutě. Až 86 procent oblasti tvoří lesy, z nichž převážná část je ve vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR. Vyskytují se zde chráněné druhy, například kosatec sibiřský, rosnatka okrouhlolistá, suchopýr pochvatý, rak kamenáč a škeble rybničné.

Nejpřísnější režim ochrany přírody se bude muset dodržovat v první zóně. Nebudou se zde smět používat například biocidy, hnojit pozemky, používat kejda, měnit vodní režim nebo provádět terénní úpravy a těžit nerosty. Do přísného režimu spadne i druhá zóna, obě tvoří dohromady zhruba 15 procent z celkového území.

Státní správu a odbornou činnost v oblasti ochrany přírody zajistí nově vzniklé územní pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které bude sídlit v Příbrami a v Jincích. V současné době plánuje ministerstvo životního prostředí zřídit kontaktní pracoviště ve Spáleném Poříčí, pro lepší dostupnost veřejnosti z jihozápadní část brdského regionu.

Klub českých turistů by měl začít se značením tras pro výletníky po 1. lednu. Všechny se ale budou moct vyznačit, až resort obrany stanoví hranice posádkového cvičiště Jince a jeho ochranného pásma, které zatím nebylo pyrotechnicky vyčištěno. To se má stát do roku 2017. Zdokonalit se musejí i mapové podklady a souřadnice míst pro záchranáře, údržba silnic a špatný telefonní signál.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Zdroj: ČT24