Němeček chce rozšířit screeningy i na další nemoci

Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo nový národní akční plán na screening a včasný záchyt nemocí. Zaměřit se má především na prevenci cukrovky u rizikové populace, novorozenecký laboratorní záchyt závažných vrozených poruch imunity či záchyt rakoviny prostaty. Screeningy by se měly podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) rozšířit i na další nemoci.

Nové programy podle ministra nejprve projdou pilotním ověřováním, a pokud se potvrdí jejich účinnost, budou schváleny v plošné podobě. Pro ověření a následně zavedení programů bude ustanovena Národní řídící rada a kompetenční centrum. Němeček očekává, že screeningové metody budou mít garanci té nejvyšší kvality. Prověřit jich zatím nechá devět, ty, které budou fungovat, by se v praxi mohly objevit za dva až tři roky.

„Včasný záchyt závažných onemocnění šetří lidské životy. Je to ten moment, který dělí osud člověka od toho, jestli se uzdraví a bude dál se svými blízkými, nebo ne,“ uvedl Němeček. Ministr by si dle svých slov přál co nejvíce screeningů. „Nemůžeme populaci vystavovat několika desítkám screeningů, takže musíme vytipovat ty, kde ten efekt bude největší,“ dodal.

Video Události
video

Události: Rozšíření preventivních vyšetření novorozenců

Události: Rozšíření preventivních vyšetření novorozenců

Národní plán na včasné odhalování nemocí

Návštěvnost preventivních vyšetření stoupá

Už řadu let hradí zdravotní pojišťovny screening rakoviny prsu u žen od 45 let, hrdla děložního u žen od 15 let a tlustého střeva a konečníku u mužů a žen od 50 let. V akci cíleného zvaní, která byla podpořena z evropských peněz, rozeslaly zdravotní pojišťovny 3,5 milionu pozvánek těm svým pojištěncům, kteří na screening nechodí.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky docent Ladislav Dušek upřesnil, že díky adresnému zvaní stoupla účast na screeningu rakoviny tlustého střeva o patnáct procent. O třináct procent větší návštěvnost je také u screeningu rakoviny prsu a o devět procent u hrdla děložního.

„Prevence se dostává i pod odbornou a organizační kontrolu, kde v dřívějších dobách v České republice nebyla,“ dodal Dušek.

Heger: Postup ministerstva oceňuji

S výsledky ministerstva je spokojen i bývalý ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Leoš Heger. „Ve zdravotnictví jsou tři čtvrtiny problémů, které se musí odpracovat a tady se ukazuje, že se tak děje. Jde o dlouhodobou činnost a i současné ministerstvo, a to musím pochválit, v té práci pokračuje.“

Akční plán, který schválila v srpnu vláda, počítá s posílením již zaběhnutých screeningů, vybudováním systému kontroly kvality a bezpečnosti, ověřením pilotních projektů včasného záchytu vybraných chorob a vybudováním platformy, která bude předkládat další nové projekty.

Předseda Diabetické asociace České republiky profesor Milan Kvapil doplnil, že aktivní vyhledávání pacientů s cukrovkou druhého typu je už teď důležitou součástí národního diabetologického programu. Uvítal chystané vytvoření racionálního systému pro získávání informací o kvalitě péče pro diabetiky, se kterým rovněž nový národní plán počítá.