Výročí Jana Husa: Pravda se objevuje jenom občas

Na pražské Betlémské kapli, v níž kázal Jan Hus, se objevil nápis „Za pravdu“. Na průčelí kaple se nově objevuje za slunečného počasí. Instalace byla oficiálně odhalena v pondělí jako součást slavností, které připomínají 600. výročí kazatelovy mučednické smrti. V Husinci na Prachaticku zároveň vrcholí čtyřdenní program připomínající nejslavnějšího rodáka.
Instalace na Betlémské kapli
Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš

„Pravda se objevuje jenom občas,“ uvedl předseda Spolku pro připomínku odkazu mistra Jana Husa Hynek Fajmon, když představil instalaci na Betlému. Přiznal, že iniciátoři uměleckého díla zprvu nevěřili, že bude fungovat. Výběrová komise ocenila na vítězném návrhu právě rafinovanost a přitom pomíjivost řešení, které není závislé na lidském přání, ale spíše na Boží vůli. Sluneční paprsek lze navíc chápat jako symbol kostnické jiskry či zážehu plamene, napsal v hodnocení člen komise, architekt David Vávra.

Betlém má nový zvon

Projekt podnítil podnikatel Libor Burian, který se rozhodl, že u příležitosti husovského výročí zaplatí počin, který by Jana Husa trvale připomínal. Burian pražského teologa označil za výraznou postavu českých a evropských dějin, která má stále co říct. „Těchto osm písmen přenese Husův odkaz po šesti stech letech,“ řekl.

Video Speciální vysílání Jan Hus - 600 let
video

Speciální vysílání Jan Hus - 600 let

Speciální vysílání Jan Hus - 600 let

06/07

Bohoslužba k uctění smrti Jana Husa

Události: Šest set let od upálení Jana Husa

Hyde Park: Mistr Jan Hus

Autory díla jsou Adam Jirkal, Martin Papcún a Jerry Koza z pražského Atelieru SAD. Instalace uměleckého díla je výsledkem spolupráce Českého vysokého učení technického, tedy majitele Betlémské kaple, a Spolku pro připomínku odkazu mistra Jana Husa. V Betlémské kapli se také poprvé rozezněl nový zvon. Odlil jej loni v prosinci přímo na nádvoří kaple mladý zvonař Michal Votruba. Zvon, který zdobí výjev z Jenského kodexu s Husem při kázání, je netypicky rozdělen na třetiny, v dalších jsou Bible a kalich.

„Prohrál z lidské perspektivy“

Zaplněná Betlémská kaple si výročí připoměnla také při bohoslužbě. Patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta vyzdvihl v kázání pevnost Husových názorů, když své kostnické protivníky sice nepřemohl, navzdory tomu ale zvítězil. „Prohrál z lidské perspektivy, právně, ale vyhrál morálně,“ uvedl Butta a připomněl, že pokud by Hus učinil ústupek, vše, co hlásal, by bylo zpochybněno. Butta ocenil i papeže Františka, který podobně jako jeden z jeho předchůdců Jan Pavel II. vyjádřil nad Husovou smrtí lítost a označil ho za uznávaného kazatele a pozoruhodnou osobnost. Více čtěte zde.

Bohoslužby, kterou doprovodilo vystoupení souborů Musica Bohemica a Schola Gregorina Pragensis, se účastnili například také premiér Bohuslav Sobotka, předseda Sněmovny Jan Hamáček, ministr kultury Daniel Herman a kardinál Miloslav Vlk.

  • Součástí bohoslužby i celých Husovských slavností v centru Prahy, v jejich rámci se letos konala, byla rovněž peněžní sbírka ve prospěch syrských uprchlíků před takzvaným Islámským státem, kteří našli útočiště v Libanonu.

V Betlémské kapli byla rovněž zahájena výstava „Za pravdou stát“, která informační i uměleckou cestou připomíná českého kněze. Výstava se koná v rámci národních slavností „Jan Hus - Evropan nové doby“ a trvá do 1. srpna. V sobotu se v Betlémské kapli konalo světelné a hudební představení s názvem Betlémská odysea.

Podívejte se na fotogalerii:

Světelná instalace v německém jazyce je také v Kostnici na fasádě Stephanschule, kde byl Hus vězněn. I Kostnici se koná vzpomínková bohoslužba, obřad proběhne v chrámu Panny Marie. Na bohoslužbu zvou desítky plakátů, které hlásají heslo „2015: Jan Hus – Rok spravedlnosti“. Ke vzpomínkovým akcím se připojila i německá pošta. První červencový týden vydala speciální razítka nebo obálky s vyobrazením českého kazatele.

Již v sobotu byla v Kostnici odhalena socha hořícího kalichu se jmény a daty smrtí Jana Husa a Jeronýma Pražského. Autory pískovcového díla jsou studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích na Jičínsku.

V neděli 28. června německý prezident a někdejší evangelický duchovní Joachim Gauck v Kostnici uctil památku Jana Husa účastí na pietní bohoslužbě.

V Husinci na Prachaticku vrcholil čtyřdenní program připomínající výročí upálení místního rodáka. V Centru mistra Jana Husa se dopoledne konala ekumenická bohoslužba, k vidění byly ukázky života v 15. století. Bohatý program s koncerty a divadelními představeními se odehrával také na dalších dvou pódiích ve městě.

Mistr Jan Hus, jenž se v Husinci narodil kolem roku 1370, byl předním reformátorem církve v 15. století. Postavil se proti odpustkům a odsoudil neřestný život církve. Pro své spisy a kázání byl označen za kacíře a 6. července 1415 upálen během koncilu v Kostnici na jihozápadě Německa. Více čtěte zde.


Městečko s 1400 obyvateli se zaplnilo návštěvníky. „Máme plná všechna parkoviště, lidí jsou tu tisíce,“ uvedl Ondřej Babka z organizačního týmu. Podle odhadů se oslav zúčastnilo několik tisíc lidí. Na Prokopově náměstí se konal křest speciálního vydání knihy Opráski sčeskí historje s podtitulem Zmikund vs. Huz – paralenní žitovopisi. 

V neděli byl v Husinci mimo jiné promítnut nový dokument Mistr a kazatel, uskutečnil se historický průvod a ohňostroj se zapálením hranice.

Tradice výročí v Husově rodišti se odvíjí od roku 1869. První oslavy se nesly ve znamení 500 let od Husova narození. Shromáždění se zúčastnily i vůdčí osobnosti národního obrození, včetně Františka Palackého. Oslavy se konaly i během první republiky. Komunistický režim udělal ze vzpomínky Okresní mírové slavnosti, s Husem pramálo spojené. K původní myšlence, připomínání odkazu Jana Husa, se Husinec vrátil v roce 1990.

Již v neděli večer zahájila Česká filharmonie Husovské slavnosti 2015, které pořádají Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská. Na Staroměstském náměstí se akcí účastnily tisíce lidí. Další informace a program oslav najdete na stránkách janhus600.cz nebo hus2015.cz.

Výběr z dalších akcí k výročí Jana Husa:

Pražská paroplavební společnost (PPS) uvede do provozu loď poháněnou elektrickou energií nazvanou Mistr Jan Hus.

Na hradu Lipnice byla zahájena výstava Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa. Hlavním exponátem výstavy, která v Lipnici nad Sázavou potrvá do 24. září, je napodobenina zmíněného listu.

V Novém Městě na Moravě odhalili bronzovou sochu mistra Jana Husa, která byla odlita podle modelu místního rodáka, českého sochaře Jana Štursy.

V minulém týdnu odvysílala německá televize Arte snímek Jan Hus, na kterém se podílela s Českou televizí. Snímek dosáhl dobrého podílu na sledovanosti 2,1 procenta. Film Jiřího Svobody ocenila i německá kritika. Například deník Allgemeine Zeitung označil snímek za „extratřídu vzdělávací televize“. Více čtěte zde.

Slavnosti mistra Jana Husa se konají také na hradě Krakovci u Rakovníka, kde Hus pobýval před kostnickým koncilem.

Senát ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd připravil výstavu „Tři životy Jana Husa“. Výstava bude ve Valdštejnském paláci do 18. října.

V Karolinu proběhlo akademické shromáždění Karlovy univerzity. Vedle několika členů vlády se ho zúčastnili také představitelé státních institucí, rektoři českých a slovenských vysokých škol nebo diplomaté. Více čtěte zde.