Skoro čtvrtina maturantů pohořela v matematice

V maturitních testech neuspělo skoro 16 procent středoškoláků. Řekl to ministr školství Marcel Chládek. Nejhůře dopadla matematika, kterou neudělalo téměř 24 procent žáků - test z českého jazyka nenapsalo 6 a půl procenta studentů, angličtinu víc než 6 procent a téměř 20 procent žáků propadlo z němčiny. Ministr nechá vypracovat analýzu a naznačil, že v budoucnu by u některých oborů chtěl maturitní zkoušku zrušit - jde zejména o učňovské obory a nástavbová studia.

Úspěšnost ve všech předmětech byla přibližně stejná jako v loňském roce, v matematice se mírně zlepšila. Nejlépe dopadla gymnázia, nejhůře maturanti v nástavbovém studiu. Právě nástavby jsou podle ministra Chládka ty školy, kde je obrovská propadovost jednotlivých studentů: u maturity tam neuspěje každý druhý. 

Ministerstvo školství plánuje do měsíce vypracovat analýzu jednotlivých předmětů a způsobu jejich výuky i jednotlivých oborů. Veškeré otázky z maturitních testů odborná komise ministerstva školství posoudila jako bezproblémové. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiří Zíka.

V testech se podle náměstka Jaroslava Fidrmuce ukázalo, že žáci výrazně lépe zvládají uzavřené otázky s výběrem z několika možností. „Dlouhodobě má český systém problém s otevřenými otázkami, kde musejí žáci odpověď vymyslet. Ale je nezbytné postupovat tímto směrem, protože tak jsou konstruovány například i testy v mezinárodním šetření PISA,“ doplnil ho ministr. 

Vedle poklesu zájmu o matematiku, kterou si letos vybralo třicet procent studentů, což je o šest procentních bodů méně než před rokem, je podle ředitele Cermatu Jiřího Zíky patrný také výrazný odklon od němčiny. Mezi cizími jazyky jednoznačně dominuje angličtina.

Výsledky přehledně:

Český jazyk: neuspělo 6,5 procenta
Angličtina: neuspělo 6,3 procenta
Matematika: neuspělo bezmála 24 procent
Němčina: neuspělo téměř 20 procent


Výrazně se lišily výsledky na jednotlivých typech škol. Zatímco na gymnáziích neuspělo 1,7 procenta maturantů, na nástavbách na druhém konci spektra 43,6 procenta studentů. Mezi těmito extrémy se umístily střední odborné školy se 17,3 procenta propadlých a maturitní obory na středních odborných učilištích, kde neuspěla třetina učňů, a nástavby 43,6 procent. Ministr školství upozornil, že mnohdy průměr celého typu škol srážejí dolů jednotlivé problematické obory. Existují podle něj i školy, jejichž studenti mají problém se státní maturitou opakovaně. S tím souhlasí i Václav Klaus mladší, bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG. 

Václav Klaus mladší„Problém je, že se nic nedělá se školami, kde dlouhodobě neodmaturuje 50 procent studentů a více,“ uvedl Klaus. Problematické školy by podle něj měla zkontrolovat Česká školní inspekce. Návrh Chládka na snížení počtu středních škol je podle něj dobrým řešením. „Máme obrovský přebytek středních škol,“ podotkl.


Ředitelé škol musejí žákům výsledky didaktických testů sdělit nejpozději v pondělí 18. května. Od tohoto dne až do 10. června se mohou na jednotlivých školách konat ústní zkoušky. Výsledky písemných prací se žáci dozvědí postupně do 29. května, vždy se tak stane před začátkem ústních maturit v dané třídě. 

Neúspěch při prvním pokusu o složení maturitní zkoušky zdaleka neznamená, že středoškolák zůstane bez maturity. Každý má totiž ještě možnosti dvou opravných zkoušek. Podle údajů Cermatu se od zavedení státních maturit v roce 2011 počet studentů, kteří nesplní požadavky ani po opravných pokusech, pohybuje na úrovni přibližně osmi procent.

Video Události: U maturit neuspěla skoro půlka studentů nástavby
video

Události: U maturit neuspěla skoro půlka studentů nástavby

Události: U maturit neuspěla skoro půlka studentů nástavby

16, 15.05.2015

Klaus: Počet maturantů, kteří propadli z matematiky, je hrozivý

Chládek: Správnost maturitních otázek prověří analýzy

Matematika věčný problém maturantů

Největší problémy – jako již tradičně – dělala studentům matematika, z níž propadlo téměř 24 procent maturantů. Opakovala se tak situace z loňska, kdy právě na matematice si vylámalo zuby 24,1 procenta studentů. 

Loni si ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) stěžoval, že neúspěšní studenti nebyli schopni logicky uvažovat a prokazovali neznalost i učiva základní školy. „Chybí tam triviální základní logické uvažování u úloh, které může člověk vyřešit, aniž by měl k tomu byť sebemenší penzum základních informací, stačí k tomu pouze logické uvažování,“ podotkl při loňské interpretaci výsledků maturitních testů. Jako příčinu tehdy označil vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách, kvalitu výuky; tu požadoval zvýšit jak na středních, tak i na základních školách.

Přitom právě matematiku plánuje ministerstvo školství zavést jako povinný maturitní předmět, a to od roku 2019. Dosud mají maturanti jako základní povinný předmět český jazyk a literaturu. Jako druhý povinný předmět se nabízí buď cizí jazyk, nebo matematika. Za pět let by se k nim měl přidat třetí, který by matematiku osamostatnil.

Video Marcel Chládek: Státní maturitu neudělalo 15,7  % studentů
video

Marcel Chládek: Státní maturitu neudělalo 15,7 % studentů