Nová léčba žloutenky typu C má viru zbavit natrvalo

Praha - Pacienti nakažení hepatitidou C se díky nové terapii mohou úplně vyléčit. Zatímco dosud se při léčbě někteří pacienti viru hepatitidy C zbavili napoprvé, jiní až při opakovaných pokusech a někdo vůbec. Jak však přiblížila Jiřina Hobstová z Centra pro léčbu virových hepatitid Fakultní nemocnice Motol, počátkem roku povolila Evropská léková agentura léčbu založenou na kombinaci tří látek, která by měla virus vyhnat z těla téměř najisto.

Do klinické studie bylo zapojeno více než 2300 pacientů z 25 zemí, a to včetně Česka. Léčba přitom byla úspěšná u 95 až 100 procent z nich. Do šesti klíčových studií se zařadili lidé nakažení nejobtížněji léčitelným genotypem 1, který je v Evropě nejrozšířenější.

  • Konkrétně se jedná o trojkombinaci těchto molekul: paritaprevir/ritonavir, dasabuvir a ombitasvir. 

 Jiřina Hobstová, Centrum pro léčbu virových hepatitid Fakultní nemocnice Motol

„Chronická hepatitida C je onemocnění komplexní, jsou různé genotypy, máme specifické skupiny pacientů. Potřebujeme vybrat pro rozdílné nemocné vždy tu správnou léčbu. Nyní dostaneme do rukou takovou, která u správně zvolených pacientů odvede tu nejlepší práci.“


Hobstová vše dokládá příkladem z praxe. V jedné ze studií byla zařazena i její pacientka, zdravotní sestra. Ta se nakazila před 30 lety při neopatrné manipulaci s jehlou. Prošla bez úspěchu dvěma dlouhodobými léčbami - zabrala až třetí, kdy dostala novou kombinaci léků. Tehdy virus z krve zcela zmizel.

  • Chronická hepatitida C plíživě ničí játra a může přivodit i smrt. Virus se přenáší krví, nejde však jen o nemoc narkomanů. Nakazit se jím může každý. Když se virus dostane do těla, rychle se množí a mutuje. 

Nová léčba je založena na třech antiviroticích s odlišnými mechanismy účinku. Působí proti viru hepatitidy C v různých fázích jeho životního cyklu, doplňuje Hobstová. Trojici léků je možno doplnit podle potřeb konkrétního pacienta o ribavirin, který se užívá již dlouho v kombinaci s interferonem alfa. Právě interferon v nově schválené kombinaci chybí.

„To je bezpochyby přínosem pro lepší snášení léčby. Interferon totiž má nepříjemné vedlejší účinky. Díky bezinterferonovému režimu můžeme udržet v léčbě větší množství pacientů. Vedle toho má nová léčba i výrazně lepší účinnost a umožňuje zkrátit dobu léčby,“ vysvětlil Václav Hejda, který hepatitidu C léčí na první interní klinice Fakultní nemocnice Plzeň.