Od července budou smlouvy o dotacích obcí a krajů na internetu

Praha – Od července si každý bude moci na internetu prohlédnout části smluv obcí a krajů, které se týkají dotací a finanční výpomoci. Vláda si od normy, podle níž mají být veřejné smlouvy nad 50 tisíc korun, slibuje protikorupční krok a kontrolu nakládání s penězi. Podepsal ji už i prezident Miloš Zeman.

Kabinet Bohuslava Sobotky původně navrhoval, aby byly zveřejňovány smlouvy přesahující 10 tisíc korun. Částku ale o 40 tisíc zvýšila sněmovna. Dohody budou úřady zveřejňovat na internetových úředních deskách a přístupné zůstanou přinejmenším po tři roky. Porušení bude považováno za správní delikt, za který má hrozit až milionová pokuta.

Novela takzvaných malých rozpočtových pravidel také upravuje náležitosti žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a příslušné veřejnoprávní smlouvy. Nynější norma pro to pravidla nestanoví.

Předloha obsahuje rovněž úpravy související s administrací evropských fondů a zjednodušení vykazování některých výdajů paušální částkou. Úřady nebudou ukládat odvody za porušení rozpočtové kázně, pokud nepřesáhnou tisíc korun. Tato ustanovení budou účinná dřív než v červenci, a to 15 dní od zveřejnění předpisu ve Sbírce zákonů.