Odsouzení nenastupují k výkonu trestu včas

Západní Čechy – Odsouzenci v České republice často ignorují výzvu k nástupu do věznic, aniž by jim za podobné chování hrozilo prodloužení doby výkonu trestu. Soudci považují situaci za kritickou, a žádají proto zpřísnění zákona. I kdyby ovšem všichni odsouzení k výkonu trestu nastoupili, nemají pro ně věznice dostatečný počet míst.

Jen v západních Čechách je zločinců, kteří nenastoupili, více než pět set. Například Jan Mikeš, bývalý člen zásahové jednotky, později podnikatel, zpronevěřil sedm milionů korun bytovému družstvu a desítky klientů, které toužily po novém bydlení, připravil o úspory. V roce 2004 ho soud poslal na sedm let do vězení, Mikeš ale nenastoupil, přesto mu žádný trest za takové chování nehrozí.

Situace by se do budoucna měla změnit, tvrdí Eduard Wipplinger, místopředseda Krajského soudu v Plzni. „Odsouzení, kteří nenastoupí dobrovolně ve stanovené lhůtě výkon trestu, by buď neměli možnost podmínečného propuštění, nebo by tato možnost byla snížena,“ navrhuje.

Kdyby se ovšem všichni odsouzení najednou rozhodli, že nastoupí, nebylo by to možné. Věznice nemají dostatek místa pro nové příchozí. „Naše zařízení je naplněno na 104 procent,“ říká Jana Bartošová, mluvčí Věznice Plzeň. Východiskem by mohlo být nahrazení podmíněných trestů alternativními, vláda také do budoucna plánuje stavbu nových vězeňských zařízení.

V českých věznicích si v současnosti odpykává trest 19 000 vězňů, dalších 6 000 odsouzených ještě nenastoupilo.