Lidé s mentálním postižením jsou pro společnost stále neviditelní

Praha - České republice je často vytýkáno, že je v ústavech zavřeno příliš mnoho lidí, kteří by za určitých okolností mohli žít ve společnosti. Mezinárodní organizace a řada dalších sdružení se proto snaží o plnohodnotné začlenění postižených do společnosti. Nejvíce mohou pomoci školy a zaměstnavatelé, kteří před nimi „nezavřou dveře“. Změnu by mohla přinést konvence OSN o právech lidí s mentálním postižením, která by měla být přijata v následujících týdnech. 

„Lidé s tímto postižením jsou ve většině světa ze společnosti vyloučeni. Na ulicích je téměř nepotkáte, jsou ukryti,“ myslí si předsedkyně mezinárodní organizace Inclusion International Diane Richlerová. Stejný názor zastává i Ivo Vykydal, předseda Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, která letos v dubnu oslaví 35 let od svého založení. „Naším cílem není měnit lidi s mentálním postižením, ale měnit společnost,“ upozornil.
 
Děti s mentálním postižením začínají navštěvovat i normální školy. „Ostatní spolužáci se je rychle naučí přijmout mezi sebe. Postižení se v tomto prostředí zase rychle učí novým dovednostem a komunikaci,“ myslí si Vykydal. Občanské sdružení Máme otevřeno se například zabývá pracovní integrací, která představuje jednu z nejpřirozenějších forem začleňování dospělých lidí s postižením do společnosti. 
 
Každý člověk si většinou dovede představit, co znamená být tělesně postižený. Ne každý si ale umí představit, co obnáší postižení mentální. V České republice je mnoho sdružení, která s takto postiženými pracují. Často se ale musí potýkat s nedostatkem finančních prostředků a neochotou společnosti s mentálně postiženými lidmi jednat.