KSČM: Zdravotnické reformy jsou špatnou cestou Tomáše Julínka

Praha - Návštěva ministra zdravotnictví Tomáše Julínka v poslaneckém klubu komunistů nepřinesla žádné překvapení. Komunisté chtěli, aby jim ministr přednesl své reformní záměry, Julínkovým zájmem bylo je jako jednu z parlamentních stran informovat. "Věděly jsme obě strany, že se zřejmě nebudeme moci shodnout," shrnula setkání poslankyně Soňa Marková. I po vzájemné debatě tak zůstávají všichni na svých původních stanoviscích. Pro KSČM je postoj koalice ke zdravotnictví nepřijatelný, Julínek stojí o hlasy všech poslanců pro podporu svých reforem, a je přesvědčen, že jejich odmítavý postoj je dán v devadesáti procentech případů neznalostí věcných návrhů.

Cikrt: Reformu bude Julínek vysvětlovat do posledního dechu

Brzy do připomínkového řízení půjde i paragrafované znění jednotlivých zákonů a příležitost vyjádřit se k nim bude mít každá politická strana. Jejich připomínky budou podle mluvčího zdravotnického resortu Tomáše Cikrta i příležitostí pro Julínka přesvědčovat poslance zas a znova o správnosti a potřebnosti reforem.

Je ovšem málo pravděpodobné, že by na svou stranu získal komunistické zákonodárce. Reformu označují za pro ně nepřijatelnou, „protože se snaží odvádět veřejné peníze do kapes soukromých poplatníků“. Připouští ale, že některé dílčí zákony jsou potřebné a pro ně nekonfliktní. Takovým je například zákon o záchranné zdravotnické službě.

Naopak regulační poplatky nebo transformace pojišťoven a nemocnic na akciové společnosti KSČM už tak vstřícně nevnímá. Podala proto stížnost k Ústavnímu soudu, který ji v současné době projednává.
 
Ostré hrany kulatého stolu 
 
Podle Soni Markové komunisté sice nikdy žádní velcí fanoušci reforem nebudou, jakým způsobem se ale budou snažit ovlivňovat zákony, pokud dojde na jejich předložení v parlamentu, záleží na verdiktu Ústavního soudu a dalších analýzách. Diskusi o reformě se ale nijak nebrání, přijali proto pozvání ministra zdravotnictví ke kulatému stolu. 
 
„Kulatý stůl se snaží hledat problémy v českém zdravotnictví,“ vysvětlil Cikrt, „mělo by být zájmem všech parlamentních stran přiznat si, jaké to jsou.“ Dnešní návštěva v poslaneckém klubu komunistů Julínka utvrdila v tom, že uznávají, že zdravotnictví nějaké problémy má a jsou ochotni vyslechnout jeho argumenty k řešení. Podobně reagovala po setkání i Soňa Marková, i když odmítnutí reforem si neodpustila: „Julínek nás přesvědčil, že ví, že jsou ve zdravotnictví problémy a je potřeba je řešit. Jeho cesta je ale špatná.“