Na internetu jsou k nahlédnutí historické dokumenty

Praha - Národní archiv v Praze představil výsledky digitalizace projektu Monasterium. Důležité historické dokumenty evropských zemí od středověku po současnost si teď ve virtuálním archivu na internetu může prohlédnout kdokoli. Nejnovější český přírůstek je listinná sbírka českých knížat a králů – Archiv České koruny.

Webová stránka monasterium.net má ve své databázi kolem třiceti tisíc historických dokumentů ze Slovenska, Maďarska nebo Itálie. Z Česka jsou to církevní listiny od roku 1526, které byly prohlášeny kulturní památkou - například z Břevnovského nebo Strahovského kláštera.

„V loňském roce se u nás v archivu digitalizovalo 7118 listin během necelých dvou měsíců. My bychom to bez pomoci projektu nikdy vlastními sílami nezvládli,“ říká Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu.

Virtuální archiv Monasterium vznikl před pěti lety v Ústavu pro výzkum církevních dějin v rakouském St. Pölten. Česko se do projektu zapojilo v roce 2005. „Všechno je hrazeno z evropských fondů a částečně rakouskou stranou,“ vysvětluje Jitka Křečková z Národního archivu.

Internetová stránka není určena jen badatelům a studentům, ale i široké veřejnosti. „U nás je velice rozšířená záliba genealogie. Chodí k nám masy genealogů a to jsou normální lidé, kteří nemají s bádáním nic společného, ale touží poznat své kořeny,“ míní Alena Pazderová.

Během příštích pěti let se počítá s rozšířením projektu i na listiny z církevních fondů, které jsou uloženy v dalších archivech České republiky.